Press release

เอซ กรุ๊ป จัดกิจกรรม “โกลบอล เดย์ ออฟ เซอร์วิส” ในประเทศไทย
ร่วมกับนักศึกษาธรรมศาสตร์ทำกิจกรรม “Youth Love the Sea” เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเลในอำเภอสัตหีบ ชลบุรี
Oct 16, 2015

กรุงเทพฯ 16 ตุลาคม 2558 เอซกรุ๊ป หนึ่งในบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ที่สุดของโลก โดยในประเทศไทยมีบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับประกันวินาศภัย ได้แก่ บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด และบริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่วนบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับประกันชีวิตได้แก่ บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม “Youth Love the Sea” ซึ่งเป็นโครงการที่ชนะเลิศรองอันดับสองจากการประกวดกิจกรรม เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2” หรือ Enhancing Lives with ACE 2015” โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของเอซที่จัดประกวดขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อตอบแทนสังคมด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม “โกลบอล เดย์ ออฟ เซอร์วิส” ซึ่งเอซทั่วโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานกว่า 6,000 คนใน 50 ประเทศ ได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกันผ่านการทำกิจกรรมที่มีแนวทางสอดคล้องกับปณิธานเพื่อสังคมของเอซกว่า 250  โครงการ ทั้งในด้านพัฒนาการศึกษาและสุขภาพ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการ เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาในประเทศไทย เสนอโครงการเพื่อสังคมที่มีแนวทางสอดคล้องกับปณิธานเพื่อสังคมของเอซ ในด้านพัฒนาการศึกษาและสุขภาพ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้เอซได้เพิ่มเงินทุนสนับสนุนการทำโครงการที่ชนะการประกวดรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท เพื่อสานฝันการทำโครงการนั้นให้เป็นจริงตามปณิธาน ทั้งนี้ สำหรับการประกวดโครงการ “เอซเพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม ประจำปี 2558” มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในหมู่เยาวชน โดยนำโครงการที่ชนะเลิศการประกวดมาปฏิบัติจริงในวัน “โกลบอล เดย์ ออฟ เซอร์วิส”

ร็อบ วิลคินสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด กล่าวว่า “เอซให้ความสำคัญในการสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมในในพื้นที่ที่เอซดำเนินธุรกิจอยู่ และเพื่อให้โครงการครั้งนี้มอบประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบในเชิงบวกอย่างแท้จริง เราจึงเชิญชวนให้สมาชิกของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ผมขอขอบคุณทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ริเริ่มโครงการนี้ขึ้น และยินดีที่ได้นำโครงงาน Youth Love the Sea มาสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในสัตหีบอย่างทันที ”

แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เอซให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักในการจัดกิจกรรมตอบแทนสังคม ซึ่งโครงการ Youth Love the Sea ได้สร้างความตระหนักแก่เยาวชนรุ่นใหม่และหมู่พนักงานถึงคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึงการปรับปรุงทัศนียภาพชายฝั่งทะเลของประเทศไทยเป็นพื้นที่กว่า 3,400 กิโลเมตร ที่จะมอบประโยชน์อีกมากมาย ทั้งในด้านการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พนักงานและอาสาสมัครของเอซกรุ๊ป  ได้ทำงานร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมในจังหวัดชลบุรีผ่านการจัดกิจกรรมปลูกปะการัง การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเล การทำความสะอาดบ่อเลี้ยงเต่าทะเล เพื่อสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่สิ่งแวดล้อมตามแนวชายฝั่งทะเลตะวันออก เราเชื่อว่าโครงการซึ่งเกิดจากความคิดและการลงมือทำของคนรุ่นใหม่พร้อมด้วยการสนับสนุนจากเอซกรุ๊ปครั้งนี้  ถือเป็นการตอบแทนสังคมที่ดียิ่ง ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่สมาชิกในชุมชน ตลอดจนการให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล”

คุณนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กิจกรรม

โกลบอล เดย์ ออฟ เซอร์วิส  หรือวันเอซร่วมใจ ห่วงใยสังคม ให้โอกาสพวกเราได้ทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ นักศึกษา และนักเรียนมัธยม ในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคม เราตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการขาดความรู้ทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ดังนั้น พวกเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนเยียวยาปัญหานี้ในประเทศไทย โดยพนักงานจิตอาสาของเอซกรุ๊ปในประเทศไทยได้ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอันมีค่ายิ่งโดยพร้อมเพรียงกัน”

เอซ กรุ๊ป นับเป็นหนึ่งในบริษัทรับประกันภัยขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ทั้งด้านการประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยมีสาขาในประเทศต่าง ๆ กว่า 54 ประเทศทั่วโลก เอซให้บริการด้านการประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ ประกันภัยต่อ และประกันชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเอซ ลิมิเต็ด บริษัทแม่ของ เอซ กรุ๊ป ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE:ACE) และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีหลักทรัพย์ S&P 500  เอซ กรุ๊ป ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางด้านความมั่นคงทางการเงินจากสถาบันจัดอันดับชั้นนำในระดับ AA โดย Standard & Poor's และ A++ โดย A.M. Best

เอซมีรากฐานอันยาวนานในประเทศไทยมากว่า 40  ปีผ่านการเข้าซื้อกิจการ โดยให้บริการทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิตธุรกิจประกันวินาศภัยของเอซในประเทศไทย เป็นสาขาของ บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางด้านความมั่นคงทางการเงินในระดับ AA- โดย Standard & Poor's  ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของเอซครอบคลุมประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยทางการเงินและประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับลูกค้าองค์กร รวมทั้งยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพที่หลากหลายให้กับลูกค้ารายย่อย  ผ่านช่องทางจัดจำหน่าย  ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่องทางการตลาดทางตรง ซึ่งเป็นความชำนาญของเอซ  เอซ นับเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจ เนื่องจากมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งเป็นสถาบันการเงินและบริษัทชั้นนำหลายแห่ง ซึ่งมอบความไว้วางใจให้เอซนำเสนอกรมธรรม์ที่มอบความคุ้มครอง ที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและพนักงานของพันธมิตรของเรา

บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการประกันชีวิตหลากหลายประเภท  เพื่อให้ครอบคลุมและตรงกับความต้องการทางการเงินและความมั่นคงที่หลากหลายของลูกค้า นอกจากช่องทางจัดจำหน่ายทางด้านตัวแทนกว่า 3,500 คนแล้ว  เอซ ไลฟ์ ยังร่วมเป็นพันธมิตรกับสถาบันการเงิน  และบริษัทต่าง ๆ  ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับลูกค้าและพนักงานของบริษัทแต่ละแห่ง  

ติดต่อ

จารุมา จารุพงศ์ทวิช: โทร. +66 (0) 2615 6886; jaruma.jaruphongtawit@chubb.com

นิจวรรณ  คูหา: + 66 (0) 2555-9550 ต่อ 2388; nitjawan.khooha@chubb.com