Press release

ไทยพาณิชย์ จับมือ เอซ ไลฟ์ พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ที่ตรงใจลูกค้า ตอกย้ำความแข็งแกร่งในธุรกิจแบงก์แอสชัวรันซ์
Oct 30, 2014

ธนาคารไทยพาณิชย์  จับมือ เอซ ไลฟ์ เสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจแบงก์แอสชัวรันซ์ ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต เพื่อที่จะสนับสนุนให้ธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายของลูกค้าในทุกกลุ่ม รวมทั้งมอบบริการที่ตรงใจให้แก่ลูกค้าธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารยึดหลัก “ลูกค้าคือศูนย์กลาง” หรือ Customer Centric เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้ตรงและตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ในส่วนของธุรกิจแบงก์แอสชัวรันซ์นั้น ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้าในทุกๆ กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น กลุ่ม Mass, SCB FIRST (Affluent) และ Private Banking ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สามารถตอบโจทย์ที่แท้จริงของลูกค้าได้ โดยล่าสุดธนาคารได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ร่วมกับ บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจด้านประกันชีวิตของเอซ กรุ๊ป โดยในความร่วมมือดังกล่าวนี้ ไทยพาณิชย์และ เอซ ไลฟ์    จะร่วมกันพัฒนาและสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต เพื่อให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการและตรงใจให้แก่ลูกค้าของธนาคารได้มากที่สุด ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ ยังจะเป็นการช่วยเสริมความแข็งแกร่งและตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจแบงก์แอสชัวรันซ์อีกด้วย”

นายรัสเซลล์ บุนด์ชูว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอซ ไลฟ์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “เอซ ไลฟ์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ในประเทศไทยในครั้งนี้ การผสานจุดแข็งทางด้านเครือข่ายที่แข็งแกร่ง ลูกค้าที่มีคุณภาพของธนาคาร และความเชี่ยวชาญทางด้านประกันชีวิตของเอซ ไลฟ์ จะช่วยผลักดันให้เราสามารถร่วมมือนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิตและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี”

###

คำบรรยายใต้ภาพ

            นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ มร. รัสเซลล์ บุนด์ชูว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอซ ไลฟ์ ได้ร่วมกันประกาศถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการร่วมกันพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายของลูกค้าธนาคารในทุกกลุ่มได้มากยิ่งขึ้น และเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง พร้อมทั้งตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจแบงก์แอสชัวรันซ์ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน

จากภาพ (ซ้ายไปขวา)

นายเควิน กูลดิ้ง               ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอซ ไลฟ์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

นางแซลลี่ โอฮาร่า           ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอซ ไลฟ์ในประเทศไทย

นายรัสเซลล์ บุนด์ชูว์        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอซ ไลฟ์

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์

นางสาวอารยา ภู่พานิช     ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สาย Bancassurance ธนาคารไทยพาณิชย์

นางกาญจนา โรจวทัญญู  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสาร ธนาคารไทยพาณิชย์

ประชาสัมพันธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ดวงพร หุตะเสวี (แก้ว) โทร. 02-544-4503, 081-6377367 Email: dongprnh@scb.co.th

กุณฑลี  โพธิ์แก้ว (ผึ้ง) โทร. 02-544-4501, 086-1308560 Email: koontalee.pokaew@scb.co.th

Website: www.scb.co.th
Facebook: www.facebook.com/scb.thailand
Twitter: www.twitter.com/scb_thailand
ประชาสัมพันธ์ บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
จารุมา จารุพงษ์ทวิช โทร. 02-615-6886 Email: jaruma.jaruphongtawit@chubb.com

เกี่ยวกับเอซ ไลฟ์ในประเทศไทย

บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) คือ หนึ่งในกลุ่มบริษัทเอซ กรุ๊ป ผู้ให้บริการประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เอซมีสำนักงานใน 54 ประเทศ และให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยหลากหลายประเภทแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่การประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และส่วนบุคคล การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัยอุบัติเหตุและการประกันภัยสุขภาพ รวมถึงการประกันภัยต่อ และการประกันชีวิต เอซ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเอซ กรุ๊ป ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE : ACE) และเป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี S&P 500  นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทประกันภัยของเอซ ยังได้รับการจัดอันดับความมั่นคงทางการเงินระดับ AA จากสถาบัน Standard & Poor’s และ A++ จาก A.M. Best ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของเอซ  และเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจประกันความเสี่ยง

เอซ ไลฟ์ ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2544 โดยให้บริการประกันชีวิตหลากหลายประเภท เพื่อให้ครอบคลุมและตรงกับความต้องการทางการเงินและความมั่นคงที่แตกต่างของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นปรกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลา ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ รวมถึงประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ และประกันชีวิตกลุ่มสวัสดิการพนักงานนอกจากช่องทางจัดจำหน่ายทางด้านตัวแทนกว่า 2,800 คนแล้ว เอซ ไลฟ์ ยังร่วมกับสถาบันการเงิน  และบริษัทต่าง ๆ  ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับลูกค้าและพนักงานของบริษัทแต่ละแห่ง  

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.chubb.com\th