News Releases

ACE LIFE KHAI TRƯƠNG PHÒNG GIAO DỊCH CHÍNH THỨC TẠI LONG AN
Sep 28, 2015

Long An, ngày 28 tháng 09 năm 2015 - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE (“ACE Life”) chính thức khai trương phòng giao dịch mới tại Thành phố Tân An, tỉnh Long An, nhằm đáp ứng mục tiêu phục vụ tốt hơn cho lượng khách hàng đang tăng lên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh Long An có vị trí địa lý khá đặc biệt là tuy nằm ở v ng đồng ằng s ng Cửu Long (Đ CL) song lại thu c v ng inh t trọng điểm phía Nam được xác định là vùng kinh t đ ng lực và có vai trò đặc biệt quan trọng trong chi n lược phát triển kinh t Việt Nam. Với vị th cửa ngõ nối liền hai vùng Đ ng và Tây Nam b Long An được hưởng lợi t sự phát triển và tăng trưởng c a cả hai v ng này. Phòng giao dịch tại Long An là văn phòng thứ 5 được ACE Life đưa vào hoạt đ ng trong năm 2015 và là văn phòng thứ 31 c a ACE Life tại Việt Nam.

Ông Lâm Hải Tuấn, Ch tịch H i đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc ACE Life tại Việt Nam, cho bi t: “Kể t khi thành lập và bắt đầu hoạt đ ng tại Việt Nam t năm 2005 đ n nay ACE Life đã thực hiện thành công hai lần k hoạch 5 năm để tạo dựng nền móng vững chắc cho sự phát triển không ng ng trong tương lai. Năm 2015 này là năm mở đầu cho k hoạch 5 năm lần thứ III c a chúng tôi, là c t mốc đánh dấu hành trình c a ACE Life “T Tốt đ n Lớn mạnh”. Việc khai trương m t chuỗi các văn phòng mới trong năm nay mà mới nhất là phòng giao dịch tại Long An, là minh chứng cho cam k t ngày càng phát triển vững chắc và lớn mạnh hơn c a ACE Life, để phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng c a thị trường”.

Phòng giao dịch mới c a ACE Life tại Long An, tọa lạc tại số 20 Quốc l 1 Phường 5, Thành phố Tân An, tỉnh Long An, sẽ là nơi làm việc c a hơn 300 Quản lý inh doanh Đại diện Kinh doanh và nhân viên. Phòng giao dịch này được c ng ty đầu tư các thi t bị hiện đại để phục vụ tốt nhất cho đ i ngũ kinh doanh theo chuẩn mực chung c a ACE Life.

Sau tròn 10 năm hoạt đ ng tại Việt Nam, ACE Life hiện có mặt tại 29 tỉnh, thành phố lớn trên cả nước cùng đ i ngũ hơn 13.400 Đại diện Kinh doanh chuyên nghiệp và chuẩn mực. Việc khai trương các văn phòng mới tại nhiều tỉnh thành không chỉ thể hiện sự phát triển về quy mô mà còn khẳng định chi n lược tăng trưởng bền vững tại các thị trường tiềm năng c a ACE Life.

Thông tin về ACE Life 

ACE Life là công ty thành viên thu c khối kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ toàn cầu c a Tập đoàn ACE - m t trong những nhà bảo hiểm tài sản và thương vong đa ngành hàng đầu th giới. Với mạng lưới hoạt đ ng tại 54 quốc gia, Tập đoàn ACE cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài sản và thương vong ảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm y t bổ sung, tái bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ cho tập hợp đa dạng các khách hàng tổ chức và cá nhân. ACE Limited, công ty mẹ c a Tập đoàn ACE được niêm y t trên Thị trường Chứng khoán New York (NYSE: ACE) và là m t công ty thu c chỉ số chứng khoán S&P 500. Các công ty bảo hiểm ch lực c a Tập đoàn ACE được x p hạng năng lực tài chính AA theo tandard & Poor’s và A++ theo A.M. est.

Tại Việt Nam, Tập đoàn ACE hoạt đ ng trong cả hai lĩnh vực nhân thọ và phi nhân thọ, cung cấp toàn diện các sản phẩm bảo hiểm cùng với các giải pháp quản lý r i ro cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Vào tháng 3 năm 2006 ACE Life tại Việt Nam đã tiên phong giới thiệu dòng sản phẩm Bảo hiểm Liên k t Chung - K hoạch Tài chính Trọn đời tại thị trường này. Đ n nay ACE Life đã phát triển và cung cấp m t danh mục đa dạng sản phẩm K hoạch Tài chính Trọn đời tại Việt Nam, tạo điều kiện cho các khách hàng cá nhân và tổ chức, với đ tuổi tham gia lên đ n 80 tuổi, ch đ ng lựa chọn những k hoạch bảo vệ phù hợp với điều kiện tài chính c a mình. Hiện nay, ACE Life tại Việt Nam cung cấp các sản phẩm bảo hiểm c a mình ch y u th ng qua đ i ngũ hơn 13.400 Đại diện Kinh doanh tận tâm và chuyên nghiệp trên khắp cả nước cũng như th ng qua m t số ngân hàng được chọn lọc.