News Releases

ชับบ์ประกันภัยมอบ 1,000,000 บาท เป็นของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
Jan 16, 2017
น.ส.นิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย (กลาง) มอบเงินสนับสนุนการสร้างอาคารสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 1,000,000 บาท

กรุงเทพฯ - เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าพบพล.ต.ต.วันชาติ  คำเครือคง รองผู้บัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารพยาบาล แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย จังหวัดสระแก้ว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คุณนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ กล่าวว่า “ในปี 2560 นี้ ทางบริษัทฯ ยังคงมีเจตนารมณ์ที่จะให้การสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอย่างต่อเนื่อง จึงมีความยินดีมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารพยาบาลแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคลองตะเคียนชัย จังหวัดสระแก้ว ซึ่งนับเป็นโรงเรียนแห่งที่ 7 ที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน โดยชับบ์ประกันภัยหวังว่าการช่วยเหลือด้านสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์การศึกษา การบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนต่างๆ จะมีส่วนช่วยพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความแข็งแกร่งทางปัญญา รักการอ่านและแสวงหาความรู้ มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต และถือเป็นของขวัญที่บริษัทฯ ได้มอบให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเนื่องในโอกาสวันเด็กนี้อีกด้วย”

อนึ่ง บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัยได้จัดตั้ง “โครงการรวมพลังสามัคคี Hand in Hand”  ขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ตลอดจนสุขภาพอนามัยของเยาวชน และชุมชนในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งโครงการดังกล่าวของบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการสร้Œางอาคารประกอบด้วย อาคารสุขศาลา อาคารห้องสมุด อาคารเด็กเล็ก และอาคารเอนกประสงค์ มอบให้Œแก่‹โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ 6 จังหวัดทั่วประเทศ ได้Œแก่ อุบลราชธานี อุดรธานี พิษณุโลก ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่‹ และสุราษฎร์ธานี อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป

เกี่ยวกับชับบ์ในประเทศไทย


ชับบ์เป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินธุรกิจใน 54 ประเทศ  ชับบ์ให้บริการด้านการประกันภัยสำหรับธุรกิจ การประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ ตลอดจนให้บริการประกันภัยต่อ และประกันชีวิตแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ในฐานะผู้รับประกันภัย เรานำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการประเมิน วิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยง ชับบ์ให้บริการและชดเชยค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีความโดดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการที่แตกต่างอย่างชัดเจน  มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง รวมถึงการดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก โดยบริษัท ชับบ์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: CB) และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีหลักทรัพย์ S&P 500 index  ชับบ์มีสำนักงานบริหารในเมืองซูริก นิวยอร์ก ลอนดอน รวมทั้งในเมืองอื่นๆ โดยมีพนักงานทั้งหมดกว่า  31,000 คนทั่วโลก

ชับบ์ดำเนินธุรกิจทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิตในประเทศไทย สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้บริการทั้งองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม รวมถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยและรายบุคคล ในฐานะที่เป็นผู้นำในตลาดประกันวินาศภัยซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยหลายประเภท ครอบคลุมทั้งการประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันอัคคีภัย ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยทางการเงินและประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับลูกค้าองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำด้านการประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยธุรกิจรายย่อย ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพสำหรับลูกค้ารายย่อย โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ทั้งธนาคาร นายหน้าประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางการตลาดทางตรงซึ่งถือเป็นความชำนาญพิเศษของเรา  ชับบ์นับเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจ เนื่องจากเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับสถาบันการเงินและบริษัทชั้นนำหลายแห่ง ซึ่งมอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ นำเสนอกรมธรรม์ที่มอบความคุ้มครองซึ่งได้ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและพนักงานของพันธมิตรของเรา

For further information: สำหรับสื่อมวลชน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นิจวรรณ คูหา : 02 611 4040 Ext. 5129; nitjawan.khooha@chubb.com ฉวีวรรณ โนจิตร : 02 611 3867; chaweewan.nojit@chubb.com บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2/4 อาคารชับบ์ ชั้นที่ 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210