News Releases

ชับบ์จัดกิจกรรม Regional Day of Service บำเพ็ญประโยชน์พร้อมกันทั่วเอเชียแปซิฟิก
Nov 28, 2017

ชับบ์จัดกิจกรรม Regional Day of Service ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขึ้นเป็นปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีพนักงานกว่า 1,000 คน ใน 12 ประเทศร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ ซึ่งล้วนมุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ด้อยโอกาส

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านจิตอาสา

ชับบ์ตระหนักดีว่าความสำเร็จขององค์กรมิได้เกิดขึ้นจากความสำเร็จทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงบทบาทหน้าที่ที่ดีที่บริษัทมีต่อชุมชน

นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา กิจกรรม Regional Day of Service ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของชับบ์ว่าการสนับสนุนชุมชนนั้นเป็นการคืนกำไรสู่สังคม พนักงาน และธุรกิจของบริษัทอย่างยั่งยืน การที่พนักงานชับบ์ร่วมดูแลพัฒนาชุมชนที่ตนทำงานและอาศัยอยู่คือการสร้างประโยชน์อย่างแท้จริง

ความร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่หวังผลกำไร สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชับบ์

ทุกๆ ปี พนักงานชับบ์จะร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการต่างๆ ในกิจกรรม Regional Day of Service ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายของประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานของชับบ์ที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

กิจกรรม Day of Service ในปีนี้ประกอบด้วย: กิจกรรมเสริมความรู้ กิจกรรมฝึกฝนทักษะต่างๆ การซ่อมแซมตกแต่งอาคารสถานที่ การระดมทุน กิจกรรมนันทนาการนอกสถานที่กับผู้ด้อยโอกาส การบริจาคหนังสือและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้

ประเทศที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

กิจกรรม Day of Service ที่จัดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียนั้นเต็มไปด้วยความแปลกใหม่และความสนุกสนาน พนักงานได้ระดมทุนโดยจัดการแข่งขันสไตล์รายการ Amazing Race ที่เมืองซิดนีย์ เมลเบิร์น บริสเบน และเพิร์ท และได้นำเงินที่ได้มาทั้งหมดบริจาคให้ KidsXpress ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดโปรแกรมการบำบัดเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สะเทือนใจ

ทีมอาสาสมัครในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียได้จัด “การแข่งขันวิ่งด้วยมือ” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของรายการ “Amazing Race” เพื่อระดมทุนให้แก่องค์กร KidsXpress


ในอินโดนีเซีย อาสาสมัครได้เดินทางไปยังจังหวัดชวาตะวันตกเพื่อสร้างบ้านหลายหลังในชุมชนยากไร้ที่หมู่บ้านคิโดโสะ อำเภอหมอก เมืองทังเกอรัง

ทุ่มเททำงาน: อาสาสมัครก่อฐานเพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ที่หมู่บ้านคิโดโสะ ประเทศอินโดนีเซีย


จุดประสงค์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของการจัดกิจกรรม Regional Day of Service ในครั้งนี้คือเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กๆ และเยาวชน จึงมีทีมอาสาสมัครมากมายเข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างประโยชน์แก่เด็กๆ ที่ยากไร้

ในประเทศมาเลเซีย เหล่าอาสาสมัครได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาและทัศนศึกษาหลายอย่างให้กับเด็กกว่า 200 คน ในรัฐต่างๆ ทั่วประเทศ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากวิดีโอนี้


นอกจากนี้ อาสาสมัครในประเทศไทยได้จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนคอมูนิต้าอินคอนโทร (Comunita’ Incontro Foundation School) โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด “English@Heart” เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเรียนรู้ด้านภาษา ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้สานต่อจากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีการมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนอีกด้วย

การปลูกฝังความสำคัญของภาษาอังกฤษให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวเขาจากภาคเหนือผ่านการเล่นเกมส์ต่างๆ


ผู้สูงอายุในชุมชนเองก็มิได้ถูกลืมเลือนหรือมองข้ามแต่อย่างใด พนักงานของชับบ์ในไต้หวันได้ร่วมมือกับมูลนิธิสวัสดิการผู้สูงวัยในฮงเดาจัดกิจกรรมประดิษฐ์งานฝีมือ การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาไต้หวัน และโรงงานของบริษัท นัมเชา แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส

การลงทุนกับชุมชนคือสิ่งสำคัญของวัฒนธรรมของชับบ์และยังช่วยสร้างสัมพันธภาพระหว่างพนักงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ให้กับผู้สูงอายุในไต้หวันในครั้งนี้


การให้การสนับสนุนและบริจาคเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งของชับบ์ที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา และกิจกรรม Regional Day of Service นี้ก็ได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของชับบ์ในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบด้วยการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในภูมิภาคที่บริษัทได้ทำธุรกิจมาอย่างยาวนาน

ผู้ติดต่อสื่อ
Michele Anne Minjoot,
Michele.minjoot@chubb.com
+65 6398 8708
Chubb Asia Pacific Pte. Ltd.
138 Market Street
#12-01 CapitaGreen
Singapore 048946


Sarah Tam
sarah.tam@chubb.com
+852 2185 0207
Chubb Life
33/F, Chubb Tower, Windsor House
311 Gloucester Road, Causeway Bay
Hong Kong