News Releases

ชับบ์ สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม “ Regional Day of Service”
Dec 6, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม Regional  Day of Service  ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมระดับภูมิภาคของกลุ่มบริษัท ชับบ์ ภายใต้โครงการ Chubb English @ Heart  เพื่อส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย โดยมีทีมงาน English Technical Camp พร้อมด้วยอาสาสมัครของ บมจ.ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ และ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำนวนกว่า 160 คน เข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1 - 6 โรงเรียนมูลนิธิคอมมูนิต้า อินคอนโทร ซึ่งจัดตั้งโดยมูลนิธิคอมมูนิต้า อินคอนโทร  ให้เป็นโรงเรียนประจำสำหรับเด็กขาดโอกาสและเด็กชาวเขา จำนวน 150 คน  พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมอาคารโรงเรียนมูลนิธิคอมมูนิต้า อินคอนโทร จำนวน 100,000 บาท อีกด้วย   

ทั้งนี้ กิจกรรมเพื่อสังคม Regional Day of Service เป็นกิจกรรมประจำปีของพนักงานชับบ์ ใน 12 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิกที่ ชับบ์ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกปีตั้งแต่พ.ศ. 2555 หรือเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยเปิดโอกาสให้พนักงานของ ชับบ์ ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทน ร่วมเป็นอาสาสมัครทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชนในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  มุ่งเน้นกิจกรรมทางด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดโอกาส และยกระดับความเป็นอยู่ของเยาวชนและคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “โครงการ Chubb English @ Heart มีจุดประสงค์ในการยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย ให้พร้อมสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่สนุกสนานผ่านกิจกรรมวอล์คแรลลี่และฐานต่าง ๆ  เพื่อช่วยกระตุ้นให้มีความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น

"เราเชื่อว่ารากฐานการศึกษาที่ดี จะช่วยให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในอนาคต โดยโครงการ Chubb English @ Heart นั้นไม่เพียงแค่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกมส์และกิจกรรม แต่ยังเป็นการเปิดมุมมองใหม่ ๆ ในการเรียนการสอนให้แก่คุณครู  ในการนำองค์ความรู้มาผสมผสานกับกิจกรรมสนุก ๆ ต่อไป ซึ่งนอกจากกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแล้ว พนักงานจิตอาสายังร่วมกันทำแปลงเกษตร ปลูกพืชผักและผลไม้เพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนอีกด้วย โดยเราหวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นแรงกระตุ้นจิตสำนึกของคนในสังคม ให้รู้จักตระหนักและใส่ใจถึงการช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการ “ทำความดี” และการเป็น “ผู้ให้” นั้น สามารถเริ่มต้นได้จากโครงการเล็กๆ แล้วต่อยอดจนเป็นโครงการที่ใหญ่ขึ้น อย่างเช่นเราได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในหลายปีที่ผ่านมาจนกลายมาเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และสร้างทักษะทั้งด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตในอนาคตของเยาวชนไทย”

ทั้งนี้โครงการ Chubb English @Heart จะจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเน้นไปยังกลุ่มโรงเรียนขาดโอกาส และอยู่ในจังหวัดที่ภาษาอังกฤษมีความสำคัญในชีวิตประจำวัน เช่น จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติจำนวนมาก และจะขยายสู่โรงเรียนอื่น ๆ ในอนาคต  เพราะการศึกษาคือรากฐานสำคัญของสังคมไทย  เป็นการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ยั่งยืน สอดคล้องกับปณิธานของ ชับบ์ ที่มุ่งทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อตอบแทนทุกชีวิตในสังคมไทยให้ก้าวเดินไปพร้อม ๆ กับเราอย่างมั่นคงและมีความสุข

For further information: คุณใลลา โต๊ะกีหมอลี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ โทร. 0-2615-6986 อีเมล์ Laila.Tohkeemorlee@chubb.com คุณซาร่า แทม เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร ชับบ์ ไลฟ์ โทร +852 2185 0207 อีเมล์ Sarah.Tam@chubb.com