News Releases

ชับบ์ ไลฟ์ ออกผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ หมดความกังวลกับค่ารักษา หนุนลดหย่อนภาษี
Dec 13, 2017

ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์  ออกแบบประกันภัยใหม่ ภายใต้แนวคิด “ใส่ใจทุกรายละเอียดของชีวิต” มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและลงตัว ด้วยผลิตภัณฑ์ สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด เฮลท์ โพรเทคเตอร์ (HSP) สำหรับลูกค้าที่มองหาความอุ่นใจในมาตรฐานการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีและหมดกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและผ่าตัด เมื่อต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล โดยจ่ายตามจริงสูงสุดถึง 5,500,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ และค่าห้องสูงสุดถึง 15,000 บาทต่อวัน (แผน HSP 15) และที่สำคัญยังสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

ปัจจุบันอัตราค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  เพื่อลดความกังวลใจกับภาระค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกค้า ชับบ์ ไลฟ์ ได้ออก สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด เฮลท์ โพรเทคเตอร์ ซึ่งมี 5 แผนให้เลือก ด้วยวงเงินคุ้มครองเริ่มต้นที่ 1,100,000 บาท (HSP3) และสูงสุดถึง 5,500,000 บาท ต่อปี (HSP15)  ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่ลูกค้าซื้อไว้ โดยเปิดรับผู้เอาประกันภัยตั้งแต่ อายุ 1 เดือนถึง 70 ปี และสามารถต่ออายุความคุ้มครองได้จนครบอายุ 80 ปี โดยทุกแผนมอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัดแบบเหมาจ่าย  ครอบคลุมทั้งกรณีบาดเจ็บและเจ็บป่วย ที่รวมถึงค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าผ่าตัด ค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฏิบัติการ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ เผยถึงรายละเอียดว่า “ที่ ชับบ์ ไลฟ์ เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดย สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด เฮลท์ โพรเทคเตอร์ (HSP) นี้ ไม่เพียงให้ความคุ้มครองสำหรับค่ารักษาพยาบาลตามจริง เมื่อลูกค้าเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน  แต่ยังให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึง 21 กรณีการรักษาตัวแบบไม่ต้องนอนค้างในโรงพยาบาล (Day Case) เช่น การตรวจรักษาโดยการส่องกล้อง การผ่าตัดต้อกระจก การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายที่มีกว่า 260 แห่งทั่วประเทศ เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ นอกจากจะช่วยสร้างหลักประกันให้กับคนไทยให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานอย่างเหมาะสม และลดความกังวลใจเมื่อต้องเข้ารับการรักษาตัวในแต่ละครั้งแล้ว ยังช่วยสนับสนุนการวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจมากขึ้น นอกจากนี้แล้ว ผู้เอาประกันภัยยังสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพจากสัญญาเพิ่มเติมนี้ ไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 15,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพกรอีกด้วย”

For further information: คุณใลลา โต๊ะกีหมอลี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ โทร. 0-2615-6986 อีเมล์ Laila.Tohkeemorlee@chubb.com คุณซาร่า แทม เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร ชับบ์ ไลฟ์ โทร +852 2185 0207 อีเมล์ Sarah.Tam@chubb.com