News Releases

ชับบ์ ไลฟ์ เปิดสาขาใหม่ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายงานสู่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Jan 16, 2018

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดสาขาใหม่จังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายงานบริการลูกค้าสู่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณกฤตธรรม กฤตมโนรถ ประธานฝ่ายตัวแทน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคุณสมบัติ ศิลาคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสาขาดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหารของบริษัทผู้บริหารฝ่ายขายระดับสูง ผู้บริหารตัวแทน พลังตัวแทน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดสาขาจังหวัดขอนแก่น

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลงานเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้ง จำนวนตัวแทนและจำนวนลูกค้า ดังนั้น การเปิดสาขาใหม่ในจังหวัดขอนแก่นนี้จะช่วยรองรับการเติบโตและการขยายงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะเป็นศูนย์กลางสำคัญในการให้บริการลูกค้าและสำนักงานตัวแทนฯ ในภูมิภาคนี้ อาทิ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรนารี สุรินทร์ เลย นครราชสีมา อุดรธานี และศรีสระเกษ  

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังคงขยายงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมที่จังหวัดเชียงรายอย่างเป็นทางการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรมตัวแทนอย่างมืออาชีพ ให้กับตัวแทนฯ ในภาคเหนืออีกด้วย”

 

เกี่ยวกับ ชับบ์

ชับบ์ เป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินธุรกิจใน 54 ประเทศ  ชับบ์ ให้บริการด้านการประกันภัยสำหรับธุรกิจ การประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ ตลอดจนให้บริการประกันภัยต่อ และประกันชีวิตแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ในฐานะผู้รับประกันภัย ชับบ์ นำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง ชับบ์ ให้บริการและชดเชยค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น ชับบ์ ยังมีความโดดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการที่แตกต่างอย่างชัดเจน  มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง รวมถึงการดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก โดยบริษัท ชับบ์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: CB) และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีหลักทรัพย์ S&P 500 index  ชับบ์ มีสำนักงานบริหารในเมืองซูริก นิวยอร์ก ลอนดอน รวมทั้งในเมืองอื่น ๆ โดยมีพนักงานทั้งหมดกว่า  31,000 คนทั่วโลก

เกี่ยวกับ ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย

ชับบ์ ไลฟ์ เป็นบริษัทประกันชีวิตในกลุ่มบริษัท ชับบ์ เริ่มให้บริการด้านประกันชีวิตในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย (บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด มหาชน) ให้บริการประกันชีวิตหลากหลายประเภท เพื่อให้ครอบคลุมและตรงกับความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า ทีมงานของ ชับบ์ ไลฟ์ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของลูกค้าและวางแผนให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ทรัพย์สิน และธุรกิจของลูกค้า นอกจากช่องทางจัดจำหน่ายทางด้านตัวแทนประกันชีวิต ชับบ์ ไลฟ์ ยังร่วมกับสถาบันการเงินและบริษัทต่าง ๆ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย  ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายต่าง ๆ เช่น ธนาคาร บริษัทที่ให้บริการด้านการเงิน บริษัทนายหน้า และบริษัทอื่น ๆ ซึ่งช่องทางจัดจำหน่ายที่หลากหลายนี้ส่งผลให้ ชับบ์ ไลฟ์ มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://life.chubb.com/th

For further information: คุณใลลา โต๊ะกีหมอลี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ โทร. 0-2615-6986 อีเมล Laila.Tohkeemorlee@chubb.com คุณซาร่า แทม เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร ชับบ์ ไลฟ์ โทร +852 2185 0207 อีเมล Sarah.Tam@chubb.com