News Releases

ชับบ์สามัคคีประกันภัย จับมือ สคอ. ร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย
Apr 17, 2018
Chubb Samaggi Communications
กรุงเทพฯ

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง จัดกิจกรรม “เดินทางปลอดภัยช่วงสงกรานต์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการรณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง เพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยให้ผู้โดยสารรถยนต์เบาะหลังคาดเข็มขัดนิรภัย

ปัจจุบัน ผู้โดยสารรถยนต์ส่วนใหญ่มักคาดเข็มขัดนิรภัยเฉพาะผู้ที่นั่งเบาะหน้า ในขณะที่ผู้โดยสารเบาะหลังจำนวนมากยังไม่คุ้นชินกับการคาดเข็มขัดนิรภัย ทำให้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่นำไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งผู้คนเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก

ชับบ์สามัคคีประกันภัยได้ริเริ่มโครงการนี้เพื่อปลูกจิตสำนึก และกระตุ้นให้ผู้โดยสารรถยนต์เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งเบาะหลัง เพื่อสนับสนุนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารรถยนต์และช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ในปีนี้ โครงการ “รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง” ปีที่ 2 เริ่มต้นด้วยกิจกรรม “เดินทางปลอดภัยช่วงสงกรานต์” โดยชับบ์สามัคคีประกันภัยได้ร่วมมือกับ สคอ. และสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง จัดขบวนประชาสัมพันธ์พร้อมเดินแจกป้ายติดรถยนต์ที่สี่แยกหลักสี่ก่อนที่เทศกาลสงกรานต์จะมาถึง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้ท้องถนนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง และทุกที่นั่งในช่วงวันหยุดสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้เดินทางเป็นจำนวนมากและเป็นช่วงที่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์สูงมากช่วงหนึ่งของปี

มร.เอ็ดเวิร์ด คอปป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์สามัคคีประกันภัย กล่าวว่า “ในฐานะของบริษัทประกันภัย ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมถึงประกันอุบัติเหตุและประกันภัยรถยนต์ เราได้รับรู้ถึงการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งด้านหลัง ชับบ์จึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เกี่ยวกับการคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ซึ่งมีผลเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2560 ปีนี้ถือเป็นปีที่สองที่ชับบ์ยังคงรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดยเฉพาะปีนี้ เราได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ทำให้เราสามารถทำการประชาสัมพันธ์กับผู้ขับขี่ได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น และเราจะยังคงสานต่อโครงการต่อไปเพื่อร่วมเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยให้การเดินทางบนท้องถนนของคนไทยมีความปลอดภัยมากขึ้น” มร.เอ็ดเวิร์ด คอปป์ กล่าวสรุป

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า “เข็มขัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์นิรภัยติดรถยนต์ที่สามารถช่วยลดความรุนแรงของอันตรายจากอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ โดยจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารหลุดออกนอกตัวรถและปลอดภัยจากแรงกระแทกรุนแรง จึงลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 34% ปัจจุบันยังมีผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์จํานวนมากที่คิดว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งเบาะหลังยังไม่จำเป็น ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุจึงมีโอกาสสูงที่จะหลุดออกนอกตัวรถหรือบาดเจ็บสาหัสได้ ดังนั้น การคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่นั่งรถยนต์จึงเป็นสิ่งสำคัญและควรใส่ใจเมื่ออยู่บนถนน” นายพรหมมินทร์ กล่าว

 

***

 

เกี่ยวกับชับบ์

ชับบ์เป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยความรับผิดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินธุรกิจในประเทศและอาณาเขตต่างๆ รวม 54 แห่ง ชับบ์ให้บริการด้านการประกันภัยสำหรับธุรกิจ การประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยความรับผิด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ ตลอดจนให้บริการประกันภัยต่อ และประกันชีวิตแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม

ในฐานะผู้รับประกันภัย เรานำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการประเมิน วิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยง ชับบ์ให้บริการและชดเชยค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีความโดดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการ รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง รวมถึงการดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก

บริษัท ชับบ์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (NYSE:CB) และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีหลักทรัพย์ S&P 500 index ชับบ์มีสำนักงานบริหารในเมืองซูริก นิวยอร์ค ลอนดอน รวมทั้งในเมืองอื่น ๆ โดยมีพนักงานทั้งหมดกว่า 31,000 คนทั่วโลก

 

เกี่ยวกับชับบ์สามัคคีประกันภัย

ในประเทศไทย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับประกันภัยแก่ทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนถึงลูกค้าองค์กรที่มีเครือข่ายธุรกิจอยู่ในหลายประเทศ

ในฐานะที่ชับบ์สามัคคีประกันภัยเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดประกันวินาศภัยไทย เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยหลายประเภท อาทิ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันอัคคีภัยและประกันทรัพย์สิน การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยพิเศษอื่น ๆ สำหรับลูกค้าบุคคล และสำหรับลูกค้าองค์กร/ ธุรกิจ เรานำเสนอประกันทรัพย์สินและความรับผิดต่าง ๆ การประกันภัยทางวิศวกรรม ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ประกันภัยทางการเงิน เป็นต้น

ชับบ์สามัคคีประกันภัยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ทั้งธนาคาร สถาบันการเงิน นายหน้า/ตัวแทนประกันวินาศภัย และเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางการตลาดทางตรงซึ่งถือเป็นความชำนาญพิเศษของเรา

ชับบ์นับเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจเนื่องจากเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับสถาบันการเงินและบริษัทชั้นนำหลายแห่งซึ่งมอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มอบความคุ้มครองซึ่งได้ออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าพันธมิตรของเรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chubb.com/th

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

นิจวรรณ คูหา : 02 611 4040 ต่อ 5129; nitjawan.khooha@chubb.com
กมลกานต์ ภาวสุทธิการ : 02 611 3868; kamonkarn.parwasuthikarn@chubb.com

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั้นที่ 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210