News Releases

ชับบ์ประกาศยกระดับความสามารถในการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านไซเบอร์ทั่วโลก
Jul 9, 2018

สิงคโปร์ – 26 มิถุนายน 2561 –วันนี้ ชับบ์ประกาศว่าบริษัทฯ ได้ยกระดับความสามารถในการจัดการเหตุฉุกเฉินด้านไซเบอร์ พร้อมเปิดตัวช่องทางใหม่เพื่อเข้าถึงบริการสองช่องทาง ได้แก่ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ

เนื่องจากในปัจจุบัน องค์กรภาคเอกชนต่างมีความเสี่ยงที่จะประสบภัยคุกคามด้านไซเบอร์เพิ่มมากขึ้น ชับบ์จึงได้ขยายเครือข่ายด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินเพื่อพร้อมให้บริการครอบคลุมกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นทวีปยุโรป อเมริกาเหนือและใต้ เอเชียแปซิฟิก และแอฟริกา โดยเครือข่ายการจัดการเหตุฉุกเฉินนี้ จะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ผู้จัดการภาวะฉุกเฉินของพื้นที่ที่เกิดเหตุ ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ของชับบ์จึงสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การขยายเครือข่ายนี้ ทำให้เราสามารถตอบสนองลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้จัดการภาวะฉุกเฉินจะติดต่อผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ของชับบ์โดยตรงหลังจากได้รับการแจ้งเหตุ ซึ่งการที่มีผู้จัดการภาวะฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่ จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างฝ่ายความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน และชับบ์มีศักยภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อรองรับบริการด้านไซเบอร์ดังกล่าว ชับบ์จึงเปิดตัวแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และเว็บไซต์เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้

แอปพลิเคชัน Cyber AlertSM ของชับบ์ เป็นช่องทางให้ลูกค้าใช้ในการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  แอปพลิเคชันนี้ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยยังสามารถเข้าถึงและโต้ตอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อีกด้วย

แอปพลิเคชัน Cyber AlertSM ยังรองรับทั้งการใช้งานส่วนบุคคล หรือใช้งานร่วมกับแผนการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินขององค์กร  นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย

บริการใหม่ของเราพร้อมให้บริการในหลากหลายภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส จีนกลาง จีนกวางตุ้ง อิตาเลียน เยอรมัน เฟลมิช โปรตุเกส โปแลนด์ เชค ตุรกี เกาหลี และญี่ปุ่น

โดยบริการทั้งหมดที่เพิ่มเติมขึ้นมานี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บริการของชับบ์ และ Spill Center, Inc. (“สปิลล์”) ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีของเรา

ทิม สเตเปิลตัน ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้านไซเบอร์และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ของฝ่ายประกันวินาศภัยนานาชาติของชับบ์กล่าวว่า

การตอบสนองต่อเหตุร้ายด้านไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็วเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจที่ประสบเหตุการณ์ดังกล่าว  ความล่าช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น และสร้างความลำบากในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาด้านชื่อเสียงขององค์กรอีกด้วย  ช่องทางใหม่ในการแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ประกอบกับการเป็นพันธมิตรกับสปิลล์ ทำให้เราสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมืออาชีพ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเราสามารถพิจารณาการเรียกร้องสินไหมทดแทนได้เร็วขึ้นเช่นกัน อีกทั้งช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

***

หมายเหตุสำหรับบรรณาธิการ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Cyber AlertSM ของชับบ์บนอุปกรณ์ระบบ iOS และแอนดรอยด์สำหรับลูกค้าไซเบอร์เชิงพาณิชย์ โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ https://www.chubbcyberalert.com/

ฟังก์ชันหลักของ Cyber Alert Solution จากชับบ์ประกอบด้วย:

• สามารถแจ้งเหตุการณ์ผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์หรืออุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

• สามารถส่งภาพที่ถ่ายโดยกล้องของโทรศัพท์มือถือ

• สามารถลงทะเบียนและสร้างข้อมูลผู้ใช้งานได้ก่อนเกิดเหตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อมีการแจ้งเหตุ

• ติดต่อพันธมิตรของชับบ์ด้านการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้ช่วยจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ต้นจนจบได้ง่ายยิ่งขึ้น

• เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้ง และจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านไซเบอร์ตามนโยบายของชับบ์

---

 

เกี่ยวกับชับบ์

ชับบ์เป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยความรับผิดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินธุรกิจใน 54 ประเทศทั่วโลกและอาณาเขตต่างๆ  ชับบ์ให้บริการด้านการประกันภัยสำหรับธุรกิจ การประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยความรับผิด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ ตลอดจนให้บริการประกันภัยต่อ และประกันชีวิตแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม

ในฐานะผู้รับประกันภัย เรานำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการประเมิน วิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยง ชับบ์ให้บริการและชดเชยค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีความโดดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการ รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง รวมถึงการดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก

บริษัท ชับบ์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (NYSE:CB) และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีหลักทรัพย์ S&P 500  index  ชับบ์มีสำนักงานบริหารในเมืองซูริก นิวยอร์ค ลอนดอน รวมทั้งในเมืองอื่น ๆ โดยมีพนักงานทั้งหมดกว่า 31,000 คนทั่วโลก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.chubb.com/th

 

สำหรับสื่อมวลชน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

นิจวรรณ คูหา : 02 611 4040 Ext. 5129; nitjawan.khooha@chubb.com

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั้นที่ 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210