News Releases

ชับบ์สามัคคีประกันภัยร่วมสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มอบการศึกษาอย่างยั่งยืนแก่เด็ก ๆ ในถิ่นทุรกันดาร
Aug 31, 2018

กรุงเทพฯ – 30 สิงหาคม 2561 มร.เอ็ดเวิร์ด คอปป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย  มอบหนังสือและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้แก่ พล.ต.ท. ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 

ด้วยเจตนารมณ์ในการมอบการศึกษาอย่างยั่งยืนแก่เด็ก ๆ ในถิ่นทุรกันดาร ด้วยการสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอย่างต่อเนื่อง ชับบ์สามัคคีประกันภัยจึงมอบหนังสือสื่อการสอนและหนังสือส่งเสริมการอ่าน รวมทั้งคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มูลค่ารวม 1,400,000 บาท ให้กับโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน รวม 28 แห่ง

 

นอกจากนี้ ชับบ์สามัคคีประกันภัยยังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคนิคการใช้หนังสือนิทานบูรณาการ 8 สาระ เพื่อให้คุณครูสามารถนำหนังสือที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยจัดขึ้นที่ค่ายพระพุทธยอดฟ้า จังหวัดกาญจบุรี และที่ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีคุณครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 28 แห่งมาเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้นกว่า 100 คน

 

เกี่ยวกับชับบ์

 

ชับบ์เป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยความรับผิดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินธุรกิจใน 54 ประเทศทั่วโลกและอาณาเขตต่าง ๆ  ชับบ์ให้บริการด้านการประกันภัยสำหรับธุรกิจ การประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยความรับผิด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ ตลอดจนให้บริการประกันภัยต่อ และประกันชีวิตแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม

ในฐานะผู้รับประกันภัย เรานำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการประเมิน วิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงภัย ชับบ์ให้บริการและชดเชยค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีความโดดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการ รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง รวมถึงการดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก

บริษัท ชับบ์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (NYSE:CB) และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีหลักทรัพย์ S&P 500  index  ชับบ์มีสำนักงานบริหารในเมืองซูริก นิวยอร์ค ลอนดอน รวมทั้งในเมืองอื่น ๆ โดยมีพนักงานทั้งหมดกว่า 31,000 คนทั่วโลก

 

เกี่ยวกับชับบ์สามัคคีประกันภัย

 

ในประเทศไทย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับประกันภัยแก่ทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนถึงลูกค้าองค์กรที่มีเครือข่ายธุรกิจอยู่ในหลายประเทศ

ในฐานะที่ชับบ์สามัคคีประกันภัยเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดประกันวินาศภัยไทย เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยหลายประเภท อาทิ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันอัคคีภัยและประกันทรัพย์สิน การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยพิเศษอื่น ๆ สำหรับลูกค้าบุคคล และสำหรับลูกค้าองค์กร/ ธุรกิจ เรานำเสนอประกันทรัพย์สินและความรับผิดต่าง ๆ  การประกันภัยทางวิศวกรรม ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ประกันภัยทางการเงิน เป็นต้น

ชับบ์สามัคคีประกันภัยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ทั้งธนาคาร สถาบันการเงิน นายหน้า/ตัวแทนประกันวินาศภัย และเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางการตลาดทางตรงซึ่งถือเป็นความชำนาญพิเศษของเรา

ชับบ์นับเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจเนื่องจากเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับสถาบันการเงินและบริษัทชั้นนำหลายแห่งซึ่งมอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มอบความคุ้มครองซึ่งได้ออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าพันธมิตรของเรา

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.chubb.com/th


สำหรับสื่อมวลชน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

นิจวรรณ คูหา : 02 611 4040 Ext. 5129; nitjawan.khooha@chubb.com