News Releases

ชับบ์ ไลฟ์ ตอบสนองสังคมสูงวัย ออกแบบประกันชีวิตใหม่ หนุนดูแลตัวเองได้
Dec 7, 2018
แองเจล่า ฮันเตอร์
แองเจล่า ฮันเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย

กรงุเทพฯ - ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต  ตอบสนองตลาดผู้สูงวัย ออกแบบประกันภัยตลอดชีพ เอ็กซ์ตร้า 90/10 และ 90/15 ส่งเสริมคนไทยได้วางแผนทางการเงินพร้อมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงในวัยเกษียณ

จากการที่จำนวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การวางแผนทางการเงินกลายมาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมไทย ตามรายงานของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย เผยว่าในปี 2548 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ หรือมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ 20 ในปี 2564

สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ประชากรไทย เฉกเช่นเดียวกับประชากรในหลายประเทศทั่วโลก ต้องวางแผนล่วงหน้าและเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงวัยเกษียณ โดยเฉพาะการเตรียมรับมือกับอัตราค่าครองชีพและค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 

คุณแองเจล่า ฮันเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย เผยว่า “สำหรับแบบประกันภัยตลอดชีพ เอ็กซ์ตร้า 90/10 และ 90/15 นี้ ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการวางแผนการใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมั่นคง และช่วยให้คนไทยสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสบาย มีรายได้สม่ำเสมอ และพึ่งพาตัวเองได้”

โดยแบบประกันภัยตลอดชีพ เอ็กซ์ตร้า 90/10 และ 90/15 นี้ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือกรมมธรรม์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • มีเงินคืนที่แน่นอนตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์แรก และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 61 ปี จนถึง 89 ปี
  • มอบความคุ้มครองชีวิตยาวนานจนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้ที่เอาประกันภัยอายุครบ 90 ปี ผลประโยชน์จากกรมธรรม์สามารถส่งมอบให้กับครอบครัว ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
  • สามารถแนบประกันสุขภาพและความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ได้
  • สามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบ 10 ปี หรือ 15  ปี

ชับบ์ ไลฟ์ มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการด้านความมั่นคงทางการเงินในทุกช่วงเวลาของชีวิต อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของแบบประกันภัยตลอดชีพ เอ็กซ์ตร้า 90/10 และ 90/15 ได้ที่นี่

 

เกี่ยวกับ ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย

ชับบ์ ไลฟ์ เป็นบริษัทประกันชีวิตระดับสากลของกลุ่มบริษัท  ชับบ์ สำหรับเอเชีย ชับบ์ ไลฟ์ ดำเนินธุรกิจในฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลี ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม รวมถึงการเป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศจีน ชับบ์ ไลฟ์ ได้เข้ามาให้บริการด้านประกันชีวิตในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2544 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการความคุ้มครองและมั่นคงทางด้านการเงินของลูกค้าแต่ละราย ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย หรือ บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ มอบบริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลายประเภท ทั้งการประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง เพื่อการสะสมทรัพย์ การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ รวมถึงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านการประกันชีวิตกลุ่ม ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายที่หลากหลายประกอบด้วย ช่องทางตัวแทน บริษัทนายหน้า ธนาคาร และพันธมิตรธุรกิจ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ life.chubb.com/th

เกี่ยวกับ ชับบ์

ชับบ์ เป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินธุรกิจใน 54 ประเทศและเขตการปกครอง ชับบ์ ให้บริการด้านการประกันภัยสำหรับธุรกิจ การประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ ตลอดจนให้บริการประกันภัยต่อ และประกันชีวิตแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ในฐานะผู้รับประกันภัย ชับบ์ นำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง ชับบ์ ให้บริการและชดเชยค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น ชับบ์ ยังมีความโดดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการที่แตกต่างอย่างชัดเจน  มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง รวมถึงการดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก โดยบริษัท ชับบ์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: CB) และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีหลักทรัพย์ S&P 500 index  ชับบ์ มีสำนักงานบริหารในเมืองซูริก นิวยอร์ก ลอนดอน รวมทั้งในเมืองอื่น ๆ โดยมีพนักงานทั้งหมดกว่า  31,000 คนทั่วโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.chubb.com

สอบถามข้อมูลได้ที่  
คุณใลลา โต๊ะกีหมอลี 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ 
โทร. 0-2615-6986     
อีเมล  Laila.Tohkeemorlee@chubb.com

เคท ฮัมพริส 
MHP Communications 
โทร +852 9602 7536 
อีเมล  kate.humphris@mhpc.com