News Releases

ชับบ์แต่งตั้งเกลน บราวน์ เป็นรองประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประธานฝ่ายประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Feb 7, 2019
เกลน บราวน์ รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประธานฝ่ายประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สิงคโปร์, 14 มกราคม 2562 – วันนี้ ชับบ์ได้ประกาศแต่งตั้งคุณเกลน บราวน์ ขึ้นเป็นรองประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประธานฝ่ายประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผลบังคับใช้ทันที สำหรับตำแหน่งใหม่นี้ คุณเกลน จะมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการบริหารทั่วไปและผลประกอบการในประเทศต่างๆ 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม รวมถึงประเทศอื่นๆ ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต  นอกเหนือจากการแต่งตั้งนี้ คุณเกลนจะยังคงดำรงตำแหน่งปัจจุบันในฐานะรองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (A&H) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านดิจิตอลและทางธนาคารในภูมิภาคเอเชีย โดยคุณเกลนจะประจำอยู่ที่สิงคโปร์เช่นเดิมและรายงานตรงต่อคุณพอล แมคนามี รองประธานอาวุโสของกลุ่มบริษัทชับบ์และประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

"ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคุณเกลนเข้าประจำตำแหน่งใหม่ที่ครอบคลุมขอบเขตงานมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคที่มีความสำคัญนี้ ซึ่งเป็นการแสดงถึงโอกาสในการเติบโตครั้งสำคัญของชับบ์" คุณฮวน อันดราเด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกลุ่มบริษัทชับบ์และประธานประกันวินาศภัยต่างประเทศกล่าว "คุณเกลนมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในภูมิภาคเอเชีย เขาได้บริหารและนำความสำเร็จสู่ธุรกิจทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ ผมมั่นใจว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ความรู้ความสามารถด้านการตลาดในท้องถิ่น และทักษะความเป็นผู้นำของเขาจะช่วยให้เราเติบโตและทำกำไรจากธุรกิจประกันวินาศภัยในเอเชียแปซิฟิกได้ในระยะยาวครับ"

 

"คุณเกลนเป็นสมาชิกคนสำคัญในทีมผู้บริหารประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้ช่วยวางกลยุทธ์ให้แก่กลุ่มประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และกลุ่มประกันภัยการเดินทางตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา" คุณพอล แมคนามีกล่าว "เขามีประสบการณ์การบริหารงานที่กว้างขวางในด้านการพิจารณารับประกันภัย การขายและการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ในฐานะผู้นำที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นหลักและมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในตลาดเอเชียที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ คุณเกลนจึงถือเป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ และความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งใหม่นี้"

 

คุณเกลน บราวน์เริ่มทำงานกับบริษัทของเราซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อว่ากลุ่มบริษัทเอซ ที่นิวซีแลนด์ในปีพ.ศ. 2543 ในฐานะผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพาณิชย์ในประเทศ  และได้ขึ้นเป็นผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำภูมิภาคเอเชียและผู้จัดการทั่วไปในกลุ่มประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ประจำประเทศไต้หวันในช่วง 5 ปีถัดมา หลังลาออกจากบริษัทในปี 2548 เขาได้เข้าทำงานในตำแหน่งปฏิบัติการและบริหารพร้อมความรับผิดชอบที่สูงขึ้นที่บริษัทเอไอจี ประกันภัย, บริษัทซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต รวมถึงทำงานในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นและประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคยุโรป เขากลับเข้ามาร่วมงานกับเอซอีกครั้้งในปี 2555 ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำประเทศไทย และนำธุรกิจประกันวินาศภัยสู่การเติบโตมากยิ่งขึ้น

 

เกี่ยวกับชับบ์

ชับบ์เป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยความรับผิดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินธุรกิจใน 54 ประเทศทั่วโลกและอาณาเขตต่าง ๆ  ชับบ์ให้บริการด้านการประกันภัยสำหรับธุรกิจ การประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยความรับผิด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ ตลอดจนให้บริการประกันภัยต่อ และประกันชีวิตแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม

ในฐานะผู้รับประกันภัย เรานำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการประเมิน วิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยง ชับบ์ให้บริการและชดเชยค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีความโดดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการ รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง รวมถึงการดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก

ในประเทศไทย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับประกันภัยแก่ทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนถึงลูกค้าองค์กรที่มีเครือข่ายธุรกิจอยู่ในหลายประเทศ

ในฐานะที่ชับบ์สามัคคีประกันภัยเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดประกันวินาศภัยไทย เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยหลายประเภท อาทิ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันอัคคีภัยและประกันทรัพย์สิน การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยพิเศษอื่น ๆ สำหรับลูกค้าบุคคล และสำหรับลูกค้าองค์กร/ ธุรกิจ เรานำเสนอประกันทรัพย์สินและความรับผิดต่าง ๆ  การประกันภัยทางวิศวกรรม ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ประกันภัยทางการเงิน เป็นต้น

ชับบ์สามัคคีประกันภัยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ทั้งธนาคาร สถาบันการเงิน นายหน้า/ตัวแทนประกันวินาศภัย และเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางการตลาดทางตรงซึ่งถือเป็นความชำนาญพิเศษของเรา

 

ชับบ์นับเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจเนื่องจากเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับสถาบันการเงินและบริษัทชั้นนำหลายแห่งซึ่งมอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มอบความคุ้มครองซึ่งได้ออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าพันธมิตรของเรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.chubb.com/th

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

นิจวรรณ คูหา : 02 611 4040 ต่อ 5129; nitjawan.khooha@chubb.com

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2/4 อาคารชับบ์ ชั้นที่ 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210