News Releases

ชับบ์ ไลฟ์ ออกสัญญาเพิ่มเติมประกันภัยโรคร้ายแรง คุ้มครองคนไทยป่วยด้วยโรคที่พบมากที่สุดถึง 50 โรค
Oct 15, 2019

ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต ออกแบบประกันภัยใหม่ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง 50 โรค มอบผลประโยชน์ 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นให้กับลูกค้าเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง 5 โรค อาทิ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม โรคหลอดเลือดหัวใจ และยังมอบความคุ้มครองด้วยวงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท ให้ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเงินก้อนไปรักษาตัวเมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆ ที่พบบ่อยที่สุดอีก 45 โรค

ปัจจุบันคนไทยมีอายุยืนยาวกว่าในอดีตที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 75 ปี เปรียบเทียบกับเมื่อปี 2542 ที่มีอายุเฉลี่ยอยู่เพียง 70 ปี อย่างไรก็ตาม จากการที่มีอายุยืนยาวและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนี้เองจึงส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งโรคร้ายแรงเหล่านี้ไม่เพียงแค่ต้องการการรักษาที่ยาวนานขึ้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อตนเองและคนในครอบครัวอีกด้วย

“โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค แม้ว่าเราจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่เราสามารถเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต” คุณแองเจล่า ฮันเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย กล่าว “ด้วย สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง 50 โรค ช่วยให้มั่นใจได้ว่าหากเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ที่รวมถึงโรคที่พบได้บ่อยครั้ง เช่น โรคอัลไซเมอร์ หรือโรคพาร์กินสัน ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้เอาประกันภัยจะสามารถเข้ารับการรักษาตัวได้โดยไม่ต้องกังวลถึงค่ารักษาพยาบาล และผลกระทบต่อครอบครัว”

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง 50 โรคนี้ มอบความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 85 ปี และยังครอบคลุมถึงสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยอัมพาต และที่สำคัญเบี้ยประกันภัยยังสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรอีกด้วย

พร้อมกันนี้ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง 50 โรคนี้ มอบผลประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • จ่ายผลประโยชน์จำนวน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นทันที เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 45 โรค ทั้งนี้ จะต้องไม่เคยมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ฉบับนี้มาก่อน

  • เมื่อตรวจเจอ 5 โรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์จำนวน 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น และหากต่อมาเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 45 โรค จะได้รับผลประโยชน์ส่วนที่เหลือของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น < > ในกรณีที่ได้รับผลประโยชน์ 25% แล้ว เบี้ยประกันภัยปีต่ออายุจะคำนวณจากจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงเหลือ 75% เท่านั้น

หมายเหตุ

ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต้องเป็นไปตามการรักษาและการวินิจฉัยที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เกี่ยวกับ ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย

ชับบ์ ไลฟ์ เป็นบริษัทประกันชีวิตระดับสากลของกลุ่มบริษัท  ชับบ์ สำหรับเอเชีย ชับบ์ ไลฟ์ ดำเนินธุรกิจในฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลี ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม รวมถึงการเป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศจีน ชับบ์ ไลฟ์ ได้เข้ามาให้บริการด้านประกันชีวิตในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการความคุ้มครองและมั่นคงทางด้านการเงินของลูกค้าแต่ละราย ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย หรือ บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ มอบบริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลายประเภท ทั้งการประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง เพื่อการสะสมทรัพย์ การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ รวมถึงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านการประกันชีวิตกลุ่ม ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายที่หลากหลายประกอบด้วย ช่องทางตัวแทน บริษัทนายหน้า ธนาคาร และพันธมิตรธุรกิจ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ life.chubb.com/th

เกี่ยวกับ ชับบ์

ชับบ์ เป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินธุรกิจใน 54 ประเทศและเขตการปกครอง ชับบ์ ให้บริการด้านการประกันภัยสำหรับธุรกิจ การประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ ตลอดจนให้บริการประกันภัยต่อ และประกันชีวิตแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ในฐานะผู้รับประกันภัย ชับบ์ นำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง ชับบ์ ให้บริการและชดเชยค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น ชับบ์ ยังมีความโดดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการที่แตกต่างอย่างชัดเจน  มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง รวมถึงการดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก โดยบริษัท ชับบ์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: CB) และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีหลักทรัพย์ S&P 500 index  ชับบ์ มีสำนักงานบริหารในเมืองซูริก นิวยอร์ก ลอนดอน รวมทั้งในเมืองอื่น ๆ โดยมีพนักงานทั้งหมดกว่า  31,000 คนทั่วโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.chubb.com

For further information: สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณใลลา โต๊ะกีหมอลี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ โทร. 0-2615-6986 อีเมล Laila.Tohkeemorlee@chubb.com ชิลปา ฟรีแมนเทิล เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร ชับบ์ ไลฟ์ โทร +852 2185 0207 อีเมล์ Shilpa.Freemantle@Chubb.com