News Releases

ชับบ์สามัคคีประกันภัย ส่งเสริมให้เยาวชนไทยลดใช้พลาสติก
Nov 24, 2020
All Chubb staff with student in TFT network

23 พฤศจิกายน 2563 - บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“ชับบ์”) สานต่อโครงการเพื่อสังคมระดับภูมิภาค Regional Day of Service ภายใต้กิจกรรม Education @ Heart ในการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากขยะพลาสติกแก่พนักงานของบริษัท นักเรียนในระดับชั้น ม 1- 3 ในเครือข่ายของมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ทั่วประเทศ รวมถึงบุคคลทั่วไป

 

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคม โดยจิตอาสาของชับบ์ จำนวน 100 คน และนักเรียน ม1 - 3 จำนวน 100 คน จากโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม โรงเรียนภัทรญาณวิทยา และโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ร่วมทำกิจกรรมที่ที่ศูนย์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจิตอาสาทุกท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับ แนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ความเข้าใจเรื่องการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำขยะมาสร้างประโยชน์ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ โดยภายในงานได้มีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเวิร์คช็อป upcycling โดยนำขวดพลาสติกเก่ามาทำเป็นกล่องดินสอใหม่ให้น้อง ต่อจากนั้นจิตอาสาทุกท่านได้นำถุงผ้าเก่ามาทำถุงผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากกากมะพร้าว และสุดท้ายทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

 

นอกจาก กิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ในปีนี้ชับบ์ได้เข้าร่วมกับโครงการ “วน” ซึ่งเป็นโครงการที่นำถุงพลาสติกและฟิล์มพลาสติกที่สะอาดมาผลิตซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ และโครงการ " Less Plastic" ที่นำขวดพลาสติกใส (PET) ที่ใช้แล้ว มาทำการรีไซเคิลเป็นชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยทางบริษัทได้เชิญชวนให้พนักงานนำพลาสติกที่ใช้แล้วมาบริจาค เพื่อรวบรวมส่งต่อให้ทั้งสองโครงการดังกล่าวนำไปใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 

นายแอนดรูว์ นิสเบ็ท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ ในปีนี้ เรายังคงส่งเสริมและให้ความสำคัญด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นเรื่องการตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่างๆ จากขยะพลาสติก  โดยชับบ์ได้จัดกิจกรรมพิเศษให้กับเด็กนักเรียน 1 วัน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสออกมาเรียนรู้จากกิจกรรมภายนอกโรงเรียน ร่วมกับพี่ๆจากชับบ์ ซึ่งได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากกิจกรรมตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ชับบ์ยังมีความประสงค์จะขยายกิจกรรมการลดใช้พลาสติก โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้กับนักเรียนในเครือข่ายทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ทั้งหมด เนื่องจากยังมีนักเรียนอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชับบ์ในวันนี้ ชับบ์ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการประกวดวาดภาพระบายสีชิงทุนการศึกษา ในหัวข้อ “ธรรมชาติในฝันจากชุมชนของฉัน” โดยเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนในเครือข่ายทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ให้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีน้องๆ จากโรงเรียนทั่วประเทศได้สนใจส่งรูปวาดเข้าประกวดกว่า 200 ภาพ ผมรู้สึกประทับใจที่ได้เห็นผลงานศิลปะของเด็กๆที่สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเป็นอย่างดี

 

การประกวดวาดภาพนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี ในโครงการ ชับบ์พร้อมใจลดใช้พลาสติก โดยทางคณะกรรมการได้ตัดสินภาพที่ชนะเพื่อเข้ารับรางวัลทั้งหมด 20 ภาพ และน้องๆผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 20 ทุน และยังมีรางวัลพิเศษ อีก 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นภาพขวัญใจตัวแทนและนายหน้า โดยชับบ์จะมอบรางวัลนี้ให้แก่น้องๆ เพื่อเป็นทุนในการศึกษา รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 105,000 บาท  

 

ชับบ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมครั้งนี้ จะไม่เพียงแต่สร้างความรู้ความตระหนักในการลดปริมาณขยะ การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กนักเรียนในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนอีกด้วย “

 

 

 

เกี่ยวกับชับบ์

ชับบ์เป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยความรับผิดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินธุรกิจใน 54 ประเทศทั่วโลกและอาณาเขตต่างๆ  ชับบ์ให้บริการด้านการประกันภัยสำหรับธุรกิจ การประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยความรับผิด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ ตลอดจนให้บริการประกันภัยต่อ และประกันชีวิตแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม

ในฐานะผู้รับประกันภัย เรานำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการประเมิน วิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยง ชับบ์ให้บริการและชดเชยค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีความโดดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการ รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง รวมถึงการดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก

บริษัท ชับบ์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (NYSE:CB) และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีหลักทรัพย์ S&P 500  index  ชับบ์มีสำนักงานบริหารในเมืองซูริก นิวยอร์ค ลอนดอน ปารีส รวมทั้งในเมืองอื่น ๆ โดยมีพนักงานทั้งหมดมากกว่า 30,000 คนทั่วโลก

ชับบ์ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในประเทศออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลี มาเก๊า มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ประเทศไทย และเวียดนาม

เกี่ยวกับชับบ์สามัคคีประกันภัย

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“ชับบ์สามัคคีประกันภัย”) ให้บริการรับประกันภัยแก่ลูกค้ารายบุคคล ครอบครัว รวมถึงลูกค้าองค์กรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กในฐานะที่ชับบ์สามัคคีประกันภัยเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดประกันวินาศภัยไทย เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยหลายประเภท อาทิ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันอัคคีภัยและประกันทรัพย์สิน การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยพิเศษอื่น ๆ สำหรับลูกค้าบุคคล และสำหรับลูกค้าองค์กร/ ธุรกิจ เรานำเสนอประกันทรัพย์สินและความรับผิดต่าง ๆ  การประกันภัยทางวิศวกรรม ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ประกันภัยทางการเงิน เป็นต้น

ชับบ์สามัคคีประกันภัยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ทั้งธนาคาร สถาบันการเงิน นายหน้า ตัวแทนประกันวินาศภัย และเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางการตลาดทางตรงซึ่งเรามีความชำนาญเป็นพิเศษชับบ์สามัคคีประกันภัยนับเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจเนื่องจากเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับสถาบันการเงินและบริษัทชั้นนำหลายแห่งซึ่งมอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มอบความคุ้มครองซึ่งได้ออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าพันธมิตรของเรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.chubb.com/th    

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

นิจวรรณ คูหา : 02  611  4040 ต่อ 5129 ; Nitjawan.khooha@chubb.com  

 

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2/4 อาคารชับบ์ ชั้นที่ 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210