News Releases

Tập đoàn Chubb mua lại của Cigna các mảng kinh doanh bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nhân thọ tại 7 thị trường khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với giá 5,75 tỷ USD.
Oct 21, 2021
  • Thương vụ góp phần gia tăng thị phần khu vực Châu Á trong danh mục kinh doanh toàn cầu của Chubb – dự kiến tổng doanh thu phí bảo hiểm thuần tăng từ mức xấp xỉ  4 tỷ USD lên 7 tỷ USD, chiếm khoảng 20% tổng doanh thu bảo hiểm thuần của Tập đoàn (không bao gồm thị trường Trung Quốc).
  • Doanh thu phí bảo hiểm mảng bảo hiểm tai nạn & sức khỏe tăng từ mức xấp xỉ 3.7 tỷ USD lên 6.1 tỷ USD trên toàn cầu.
  • Doanh thu phí bảo hiểm mảng bảo hiểm nhân thọ tại thị trường Châu Á tăng từ mức xấp xỉ 1 tỷ USD lên 4 tỷ USD.
  • Lợi nhuận sau thuế trên mỗi cổ phiếu và Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cho toàn năm 2023 sẽ ngay lập tức gia tăng tương ứng 6% và 55 bps (basic points- điểm cơ bản)

 

Tập đoàn Chubb (mã cổ phiếu niêm yết trên sàn NYSE: CB) đã công bố thỏa thuận chính thức về việc mua lại các mảng  kinh doanh bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nhân thọ của Cigna (NYSE: CI) tại 7 thị trường khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với giá 5,75 tỷ USD.

Các hoạt động kinh doanh của Cigna được mua lại gồm các mảng kinh doanh bảo hiểm tai nạn và sức khỏe, cùng  mảng bảo hiểm nhân thọ tại các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, New Zealand, Thái Lan, Hồng Kong, Indonesia và phần vốn góp tại một công ty liên doanh của Cigna tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các hoạt động kinh doanh ở những thị trường này đã mang về xấp xỉ 3 tỷ USD doanh thu phí bảo hiểm thuần trong năm 2020.

Thương vụ thành công này sẽ tạo nên những bước tiến lớn cho chiến lược của Tập đoàn Chubb trong việc mở rộng sự hiện diện của mình tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, một khu vực trọng điểm cho tăng trưởng kinh doanh lâu dài của Công ty. Việc mua lại các mảng kinh doanh trên của Cigna cũng sẽ hỗ trợ phát triển quy mô cho các mảng bảo hiểm tai nạn và sức khỏe cũng như mở rộng hoạt động của mảng bảo hiểm nhân thọ của Chubb tại khu vực. Dự kiến khi thương vụ hoàn tất, đóng góp của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sẽ được nâng từ xấp xỉ 4 tỷ USD lên 7 tỷ USD, chiếm khoảng 20% ​​tổng doanh thu phí bảo hiểm của Chubb trên toàn cầu (không bao gồm thị trường Trung Quốc). Hơn 80% doanh thu phí bảo hiểm từ các hoạt động kinh doanh được mua lại đến từ các sản phẩm bảo hiểm tai nạn và sức khỏe, hứa hẹn sẽ tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của Chubb trong mảng kinh doanh này trên toàn cầu, khi doanh thu phí bảo hiểm được gia tăng từ 3,7 tỷ USD lên 6,1 tỷ USD. Bên cạnh đó, mảng bảo hiểm tai nạn và sức khỏe cùng với mảng bảo hiểm nhân thọ cũng sẽ chiếm tỷ trọng 21% tổng doanh thu phí bảo hiểm của Chubb, so với con số 14% hiện nay.

Thỏa thuận của chúng tôi với Chubb là một bước đi mới trong chiến lược phát triển tập trung vào danh mục các dịch vụ về sức khỏe trên toàn cầu,” Ông David M. Cordani, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn Cigna chia sẻ. “Chúng tôi tự hào khi đã xây dựng thành công mảng bảo hiểm tai nạn và sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, góp phần nâng cao chất lượng sống và sự an tâm của khách hàng trên toàn khu vực.”

 

Lợi nhuận cổ đông hấp dẫn

Thương vụ này cho thấy có các giá trị và yếu tố kinh tế cốt lõi vô cùng hấp dẫn. Khi hoàn tất, thương vụ được kỳ vọng sẽ ngay lập tức gia tăng Lợi nhuận sau thuế của mỗi cổ phiếu và Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cho toàn năm 2023 lần lượt là 6% và 55 bps. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu sẽ tăng từ 11% lên 14% trong 5 năm sau khi điều chỉnh PGAAP (Purchase Accounting for Insurance Business Combinations – Điều chỉnh kế toán sau mua bán sát nhập doanh nghiệp bảo hiểm). Tập đoàn cũng kỳ vọng vào mức tỷ lệ lợi nhuận ròng trên tổng chi phí đầu tư (ROI) cao với mức ROI 3 năm ở 15% và Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) ở mức 20%. Giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phần pha loãng (Tangible Book Value Per Share dilution) dự kiến sẽ thu về được trong vòng 6 tháng. Dòng tiền mặt mạnh và ổn định với khả năng chi trả cổ tức cao, xấp xỉ 70% thu nhập từ hoạt động kinh doanh. Công ty sẽ duy trì được bảng cân đối kế toán hiệu quả và kỳ vọng thương vụ sẽ không ảnh hưởng đến xếp hạng tín nhiệm đầu tư hiện tại (AA), cũng như các cam kết về quản lý vốn bao gồm cổ tức hằng năm và chương trình mua lại cổ phần.

 

Tài chính, Hiệu quả, Hoàn tất và Phê duyệt

Việc xem xét mua lại Cigar với giá 5,75 tỷ USD. Chubb cũng đã ước tính rằng sẽ tiết kiệm được hơn 80 triệu đô la chi phí. Thương vụ được dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm 2022 và phải tuân theo các điều kiện hoàn tất cũng các quy định phê duyệt bắt buộc.

Vui lòng tham khảo bài "Chubb mua lại mảng bảo hiểm tai nạn cá nhân và sức khỏe bổ sung, bảo hiểm nhân thọ của Cigna tại bảy thị trường Châu Á - Thái Bình Dương," được đăng trên trang web của công ty, chuyên mục “quan hệ nhà đầu tư”, Investors.chubb.com, trong phần Events & Presentation để biết thêm thông tin về giao dịch.

 

Giới thiệu về Chubb

Chubb là tập đoàn bảo hiểm tài sản và trách nhiệm lớn nhất thế giới được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Hoạt động tại 54 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn cầu, Tập đoàn Chubb cung cấp các dịch vụ bảo hiểm tài sản doanh nghiệp và cá nhân, bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm sức khỏe bổ sung, tái bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ cho các đối tượng khách hàng đa dạng. Là một tập đoàn chuyên cung cấp dịch vụ bảo hiểm, chúng tôi đánh giá, giả định và quản lý rủi ro với sự am hiểu và tính kỷ luật. Chúng tôi thực hiện hoạt động bồi thường bảo hiểm một cách công bằng và nhanh chóng. Chubb nổi bật bởi danh mục sản phẩm và dịch vụ toàn diện, năng lực phân phối rộng khắp, sức mạnh tài chính vượt trội và hoạt động trên toàn cầu với chuyên môn được địa phương hóa. Chubb Limited, công ty mẹ của Tập đoàn Chubb được niêm yết tại Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE:CB), và là một thành tố của chỉ số chứng khoán S&P 500. Với gần 31.000 nhân viên, Tập đoàn Chubb có văn phòng điều hành tại Zurich, New York, London, Paris và nhiều nơi khác trên thế giới. Để biết thêm thông tin về Chubb, vui lòng truy cập: www.chubb.com.

 

Các khuyến cáo về báo cáo nhận định tương lai:

Các báo cáo nhận định tương lai được đưa ra trong thông cáo báo chí này, chẳng hạn như những tuyên bố liên quan đến thương vụ đã nêu ở trên, hiệu suất tiềm năng sau hoạt động mua lại hoặc nói cách khác, phản ánh quan điểm hiện tại của chúng tôi về các sự kiện trong tương lai, các giao dịch kinh doanh và hiệu quả kinh doanh, và được thực hiện tuân theo các điều khoản bảo vệ an toàn của Đạo luật Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân sửa đổi năm 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Do đó, các báo cáo này sẽ bao gồm các rủi ro và tính không ổn định có thể khiến kết quả thực tế có khác biệt so với các nhận định đã được đưa ra, bao gồm nhưng không giới hạn các báo cáo về lợi ích dự kiến ​​của thương vụ, bao gồm cả kết quả tài chính trong tương lai; thời gian dự kiến ​​hoàn thành và khả năng của chúng tôi để hoàn thành thương vụ; các chứng từ chứng minh cho các chấp thuận theo quy định pháp luật và các điều kiện khác để hoàn tất thương vụ; khả năng của chúng tôi trong việc tích hợp các hoạt động kinh doanh, vận hành và nhân sự được mua lại trong thương vụ này; điều kiện thị trường kinh doanh cạnh tranh chung, kinh tế, chính trị, các điều kiện thị trường về bảo hiểm và tái bảo hiểm; và các thay đổi về tư pháp, lập pháp, quy định và các luật định khác của chính phủ, cũng như các quyết định của ban quản trị đối với các yếu tố này, cùng các yếu tố khác được nêu trong hồ sơ của chúng tôi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Người đọc được khuyến cáo không nên hoàn toàn dựa vào những tuyên bố mang tính tương lai này. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật công khai hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, cho dù đó là kết quả của thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hay các yếu tố khác.

For further information: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam Tầng 21, Tòa nhà Sun Wah 115 Nguyễn Huệ, Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam +84 (28) 3827 8989