News Releases

"มูลนิธิชับบ์ เพื่อการกุศล" มอบเงินสนับสนุนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
Dec 20, 2021

กรุงเทพฯ 20 ธันวาคม 2564 – นายแอนดรูว์ นิสเบ็ท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทน มอบเงินบริจาคจำนวน 150,000 บาท ในนามมูลนิธิ Chubb Charitable Foundation ให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีนายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคม เป็นผู้แทนการรับมอบ ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

เกี่ยวกับชับบ์

ชับบ์เป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยความรับผิดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินธุรกิจใน 54 ประเทศทั่วโลกและอาณาเขตต่างๆ  ชับบ์ให้บริการด้านการประกันภัยสำหรับธุรกิจ การประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยความรับผิด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ ตลอดจนให้บริการประกันภัยต่อ และประกันชีวิตแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม

ในฐานะผู้รับประกันภัย เรานำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการประเมิน วิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยง ชับบ์ให้บริการและชดเชยค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีความโดดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการ รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง รวมถึงการดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก

บริษัท ชับบ์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (NYSE:CB) และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีหลักทรัพย์ S&P 500  index  ชับบ์มีสำนักงานบริหารในเมืองซูริก นิวยอร์ค ลอนดอน ปารีส รวมทั้งในเมืองอื่น ๆ โดยมีพนักงานทั้งหมดมากกว่า 31,000 คนทั่วโลก

ชับบ์ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในประเทศออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลี มาเก๊า มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ประเทศไทย และเวียดนาม

 

เกี่ยวกับชับบ์สามัคคีประกันภัย

ในประเทศไทย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“ชับบ์สามัคคีประกันภัย”) ให้บริการรับประกันภัยแก่ทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม

ในฐานะที่ชับบ์สามัคคีประกันภัยเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดประกันวินาศภัยไทย เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยหลายประเภท อาทิ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันอัคคีภัยและประกันทรัพย์สิน การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยพิเศษอื่น ๆ สำหรับลูกค้าบุคคล และสำหรับลูกค้าองค์กร/ ธุรกิจ เรานำเสนอประกันทรัพย์สินและความรับผิดต่าง ๆ  การประกันภัยทางวิศวกรรม ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล และประกันภัยทางการเงินสำหรับลูกค้าองค์กร เป็นต้น

ชับบ์สามัคคีประกันภัยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ทั้งธนาคาร สถาบันการเงิน นายหน้า/ตัวแทนประกันวินาศภัย และเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางการตลาดทางตรงซึ่งถือเป็นความชำนาญพิเศษของเรา

ชับบ์นับเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจเนื่องจากเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับสถาบันการเงินและบริษัทชั้นนำหลายแห่งซึ่งมอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มอบความคุ้มครองซึ่งได้ออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าพันธมิตรของเรา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.chubb.com/th         

 

เกี่ยวกับ The Chubb Charitable Foundation

The Chubb Charitable Foundation เป็นมูลนิธิที่ให้การสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ผ่านการมอบทุนและสนับสนุนโครงการที่สอดคล้องกับสิ่งที่เรามุ่งเน้น ซึ่งรวมถึงการศึกษา สิ่งแวดล้อม ความยากไร้ และสุขภาพ มูลนิธิเชื่อว่าการช่วยเหลือที่มีความหมายสามารถสนับสนุนชุมชนทั่วโลกในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม แก่ชับบ์ และพนักงานของชับบ์ อย่างยั่งยืนได้

จากการช่วยเหลือสังคม การมีพันธมิตรทั่วโลก  และกิจกรรมจิตอาสาที่บริษัทสนับสนุนให้มุ่งเน้นการสละเวลาในการทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการบริจาค   มูลนิธิ Chubb Charitable Foundation มีโครงการที่ต้องการสนับสนุนอย่างชัดเจน ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา วัดผลได้ และให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ในการช่วยเหลือผู้คนในประเทศที่เราอาศัย และดำเนินธุรกิจอยู่ ในด้านอาชีพ และการมีสุขภาพที่ดี

นอกจากนี้ มูลนิธิมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนด้านการศึกษาที่ดีขึ้น ผ่านโครงการมอบทุนการศึกษาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่มีความต้องการทางด้านสนับสนุนด้านทุนทรัพย์  รวมถึงกลุ่มคนที่มีความแตกต่างด้านสีผิว

 

สื่อมวลชนติดต่อ
ชับบ์สามัคคีประกันภัย : นิจวรรณ คูหา +66(0) 2611-4040 #5129 
อีเมล : Nitjawan.khooha@chubb.com