News Releases

ชับบ์ เสร็จสิ้นการเข้าซื้อธุรกิจประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ และประกันชีวิตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของซิกน่า
Jul 1, 2022

ซูริก 1 กรกฎาคม 2022 – Chubb Limited (NYSE: CB) ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการของบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัยซึ่งดำเนินธุรกิจประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ และประกันชีวิตของซิกน่า (NYSE: CI) ใน 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ชับบ์เข้าซื้อการดำเนินงานซึ่งรวมไปถึงประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (A&H) และธุรกิจประกันชีวิตของซิกน่า ในเกาหลี ไต้หวัน นิวซีแลนด์ ประเทศไทย ฮ่องกง และอินโดนีเซียในมูลค่า 5.36 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาซื้อสุดท้ายที่ลดลงจากราคาที่ประกาศไว้เดิม สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อมูลค่าตามบัญชีและการปรับปรุงอื่นๆเล็กน้อย

การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ชับบ์มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตในระยะยาว การเข้าซื้อธุรกิจของซิกน่า ช่วยให้ส่วนแบ่งในตลาดประกันทั่วโลกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของชับบ์เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์จากระดับ 4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 18% ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดของบริษัท โดยที่ประมาณ 95% ของธุรกิจที่เข้าซื้อจะอยู่ในส่วนการประกันชีวิต และส่วนที่เหลือจะอยู่ในส่วนการประกันวินาศภัย การดำเนินการด้านประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (A&H) ทั่วโลกจะช่วยให้ธุรกิจประกันภัยของบริษัทมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์ จาก 3.7 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่กลุ่มธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 5.4 พันล้านดอลลาร์

อีแวน กรีนเบิร์ก ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของชับบ์กล่าวว่า "ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (A&H) ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 80% ของธุรกิจของซิกน่า จะช่วยให้ธุรกิจของเราในภูมิภาคเอเชียมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีศักยภาพสำหรับการเติบโตและการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวที่ยอดเยี่ยม ธุรกิจของซิกน่ามีผลกำไรจากการรับประกันภัยที่ดี ทำให้มีรายได้ที่มีคุณภาพสูง และไม่ได้ผันตามวงจรของความเสี่ยงที่ขึ้นลง ดังเช่นธุรกิจของ P&C ชับบ์อยู่ในตำแหน่งที่ดีเยี่ยมในการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดและผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงการขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของชับบ์ให้กับลูกค้าประกันชีวิต ด้วยแบรนด์ที่มีชื่อเสียง เทคโนโลยี และทักษะการตลาดทางตรงรวมถึงการมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง”

“ในขณะเดียวกัน ผมยังมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเพื่อนร่วมงานใหม่เข้าสู่ชับบ์เกือบ 3,000 คน เมื่อรวมเอาความเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญของชับบ์และซิกน่าเข้าด้วยกัน จะช่วยให้เราสามารถนำเสนอคุณค่าที่เพิ่มขึ้นให้กับลูกค้า พันธมิตรการจัดจำหน่าย และผู้ถือหุ้นของเราได้มากยิ่งขึ้น"

นอกจากนี้ แง่มุมทางการเงินที่สำคัญของการทำธุรกรรมยังเป็นไปในเชิงบวก ทั้งรายได้ต่อหุ้นเพิ่มขึ้น และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น และคาดว่าผลตอบแทนจากการทำข้อตกลงอื่นๆ ทั้งหมดจะมีความสอดคล้องหรือดีกว่าที่ประกาศไว้ในตอนแรก ธุรกิจการประกันยังคงมีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้เบี้ยประกันในจำนวนที่มั่นคงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่การเติบโตมีแนวโน้มในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าประสิทธิผลที่เกิดจากการทำธุรกรรมนี้จะช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในด้านการลงทุนในบุคลากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และการจัดจำหน่ายในภูมิภาค คาดว่าค่าใช้จ่ายรวมก่อนหักภาษีในขณะนี้จะอยู่ที่ 100 ล้านดอลลาร์หรือสูงกว่าที่ประมาณการไว้ 28% ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียวรวมสุทธิก่อนหักภาษีอยู่ที่ 140 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่ประมาณการไว้ก่อนหน้านี้ สะท้อนให้เห็นถึงยอดรวมของค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การวางแผนการรวมธุรกิจนับตั้งแต่ที่มีการประกาศการทำธุรกรรมเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ในเกาหลี ธุรกิจจะยังคงดำเนินการภายใต้ชื่อ LINA แต่ได้ปรับโฉมใหม่ให้สอดคล้องกับแบรนด์ของชับบ์ ส่วนในประเทศอื่นๆ จะได้รับการรีแบรนด์เป็น ชับบ์ ในขั้นตอนการควบรวมกิจการและนิติบุคคลที่ดำเนินงานเข้าด้วยกัน


เกี่ยวกับชับบ์

ชับบ์เป็นบริษัทประกันวินาศภัยและทรัพย์สินที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยการดำเนินงานใน 54 ประเทศและเขตการปกครอง ชับบ์ให้บริการการประกันทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และส่วนบุคคล และการประกันความรับผิด ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ การประกันภัยต่อ และการประกันชีวิตให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ในฐานะบริษัทที่ทำหน้าที่รับประกัน เราทำการประเมิน ตั้งสมมติฐาน และจัดการความเสี่ยงด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้และมีวินัย เราให้บริการและชำระค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นธรรมและทันที บริษัทยังได้รับการกำหนดคำนิยามจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ความสามารถในการจัดจำหน่ายในวงกว้าง ความแข็งแกร่งทางการเงินที่ยอดเยี่ยม และการดำเนินงานในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ชับบ์ ลิมิเต็ดซึ่งเป็นบริษัทแม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: CB) และถูกจัดอันดับให้อยู่ในดัชนี S&P 500 ชับบ์มีสำนักงานบริหารในซูริค นิวยอร์ก ลอนดอน ปารีส และสถานที่อื่นๆ และมีพนักงานประมาณ 34,000 คนทั่วโลก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.chubb.com

คำเตือนเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า:

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เช่น สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อธุรกิจที่ระบุไว้ข้างต้น ผลประกอบการหลังการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้น โอกาสในการเติบโต การรวมธุรกิจ และความคาดหวังและความตั้งใจของเราที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของเราในปัจจุบันที่มีต่อเหตุการณ์และผลประกอบการในอนาคต และจัดทำขึ้นตามบทบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัย (safe harbor provisions) ของกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปการฟ้องร้องเกี่ยวกับคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995)...”  ข้อความดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากข้อความดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของธุรกรรมที่เสนอ ผลลัพธ์ทางการเงินในอนาคต การได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบที่จำเป็น และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเสร็จสิ้นการซื้อกิจการอื่นๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ ความสามารถของเราในการรวมธุรกิจที่เข้าซื้อ การดำเนินงานและพนักงาน สภาวะการแข่งขันโดยทั่วไป เศรษฐกิจ การเมือง สภาพตลาดของธุรกิจการประกันภัยและการประกันภัยต่อ และการเปลี่ยนแปลงในด้านตุลาการ กฎหมาย กฎระเบียบ และด้านรัฐบาลอื่นๆ ตลอดจนการตอบสนองของฝ่ายบริหารต่อปัจจัยเหล่านี้ และปัจจัยอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
 

ผู้อ่านควรใช้ความระมัดระวังโดยไม่ใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควร ซึ่งมีผลเฉพาะวันที่ที่จัดทำขึ้นเท่านั้นเราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออย่างอื่น”

ข้อมูลการติดต่อสำหรับนักลงทุน
Karen Beyer: (212) 827-4445, karen.beyer@chubb.com

ข้อมูลการติดต่อสำหรับสื่อ
Jeffrey Zack: (212) 827-4444, jeffrey.zack@chubb.com