News Releases

Chubb Life Việt Nam và Ngân hàng Hong Leong Việt Nam hợp tác phân phối sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ
Jun 12, 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2023 – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life) và Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Hong Leong Việt Nam («Ngân hàng Hong Leong») đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác nhằm đem các giải pháp Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) của Chubb Life đến gần hơn với khách hàng thông qua kênh phân phối mới, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ sinh thái các giải pháp tài chính của Ngân hàng Hong Leong, hướng đến mục tiêu chung là nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng.