News Releases

ชับบ์ ไลฟ์ มุ่งรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม Regional Day of Service ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมระดับภูมิภาคของกลุ่มบริษัท ชับบ์ ในเอเชียแปซิฟิก โดยในปีนี้ยังคงสานต่อจุดประสงค์ในการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ Say Yes to Less Plastic ซึ่งเป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562
Jan 10, 2024
ชับบ์ ในประเทศไทย รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัท ชับบ์ ในประเทศไทย รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

ชับบ์ ได้ร่วมกับโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะเกร็ด จ. นนทบุรี ในการนำนักเรียนมาร่วมเรียนรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการกำจัดขยะให้ถูกวิธี ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานจิตอาสาจาก ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต และ ชับบ์สามัคคีประกันภัย เข้ามาร่วมกับนักเรียนในการทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ในชุมชน รวมถึงโรงเรียน และวัดด้วย

คุณจารุมา จารุพงษ์ทวิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ กล่าวว่า“โครงการ Say Yes to Less Plastic เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการให้ความรู้แก่เยาวชนไทยถึงความสำคัญของ 3R นั่นคือ Reduce การลดการใช้งาน Reuse การนำกลับมาใช้ใหม่ และ Recycle การนำไปแปรรูปเพื่อนำไปใช้งานต่อ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ได้เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การลงมือทำจริง จึงช่วยให้เด็กๆ ได้เข้าใจว่าการทำสิ่งดีๆ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับชุมชนของพวกเขาได้อย่างไร”

“ที่ ชับบ์ ไลฟ์ เราเชื่อว่าการมอบความรู้ และปลูกจิตสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่คนในชุมชน จะช่วยส่งเสริมค่านิยมในการดูแลชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกชีวิตในสังคมไทยใช้ชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขต่อไปในอนาคต”  คุณจารุมากล่าวทิ้งท้าย