News Releases

แต่งตั้งคุณอลิสา อารีพงษ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์ ไลฟ์ ประเทศไทย
ด้วยการนำประสบการณ์ในอุตสาหกรรมประกันชีวิตกว่า 2 ทศวรรษ มาใช้ในการบริหารงาน
Jan 18, 2024
คุณอลิสา อารีพงษ์
คุณอลิสา อารีพงษ์

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) (ชับบ์ ไลฟ์ ประเทศไทย) ประกาศแต่งตั้ง คุณอลิสา อารีพงษ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์ ไลฟ์ ประเทศไทย โดยมีผลในวันที่  2 เมษายน 2567  ซึ่งอยู่ระหว่างการขอรับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแล

ด้วยบทบาทใหม่นี้ คุณอลิสาจะรับผิดชอบดูแลบริหารธุรกิจประกันชีวิตของ ชับบ์ ไลฟ์ ประเทศไทย ในการนำเสนอประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และความคุ้มครองอื่นๆ ผ่านช่องทางตัวแทน ช่องทางการตลาดทางตรง และช่องทางพันธมิตรธุรกิจ โดยก่อนหน้านี้คุณอลิสาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด

คุณอลิสามีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมประกันชีวิตกว่า 20 ปี ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขาย การตลาด และด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และยังมีประสบการณ์ในด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง และส่งมอบบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า คุณอลิสาจะรายงานตรงไปที่คุณแซง ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ นิวซีแลนด์ ของ ชับบ์ ไลฟ์

คุณแซง ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ นิวซีแลนด์ ของ ชับบ์ ไลฟ์ กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่จะได้ต้อนรับคุณอลิสาสู่ ชับบ์ ไลฟ์ ด้วยประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมประกันชีวิต ประกอบกับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างประสบการณ์อันดีแก่ลูกค้า และเครือข่ายพันธมิตรนี้ คุณอลิสาจะเป็นกำลังสำคัญสำหรับ ชับบ์ ไลฟ์ ประเทศไทย ในการขยายธุรกิจผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การสร้างประสบการ์อันดีแก่ลูกค้า รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งโดยการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่สำคัญของเรา เพื่อขยายการเติบโตให้กับธุรกิจของเรา และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น”

ทั้งนี้ คุณอลิสาจบปริญญาโทด้านประกันภัยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ประเทศไทย) และปริญญาตรีด้านสถิติประยุกต์จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย