News Releases

ชับบ์สามัคคีประกันภัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคธุรกิจประกันภัยไทย
Apr 9, 2024

กรุงเทพฯ 9 เมษายน 2567 – บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย คุณปกรณ์ ปิตุวงศ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ที่ 2 จากซ้าย) และมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพรุ่นใหม่เข้าสู่ธุรกิจประกันภัยและรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยไทยในอนาคต โดยมี คุณภัคภูวินทร์ อิทธิวรารัศมิ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากชับบ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่ 4 จากซ้าย) รวมทั้งคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง Board Room ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ

 

เกี่ยวกับชับบ์สามัคคีประกันภัย 

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“ชับบ์สามัคคีประกันภัย”) ให้บริการรับประกันภัยแก่ลูกค้ารายบุคคล ครอบครัว รวมถึงลูกค้าองค์กรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

ในฐานะที่ชับบ์สามัคคีประกันภัยเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดประกันวินาศภัยไทย เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยหลายประเภท อาทิ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันอัคคีภัยและประกันทรัพย์สิน การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยพิเศษอื่น ๆ สำหรับลูกค้าบุคคล และสำหรับลูกค้าองค์กร/ ธุรกิจ เรานำเสนอประกันทรัพย์สินและความรับผิดต่าง ๆ  การประกันภัยทางวิศวกรรม ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ประกันภัยทางการเงิน เป็นต้น 

ชับบ์สามัคคีประกันภัยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ทั้งธนาคาร สถาบันการเงิน นายหน้า ตัวแทนประกันวินาศภัย และเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางการตลาดทางตรงซึ่งเรามีความชำนาญเป็นพิเศษ

ชับบ์สามัคคีประกันภัยนับเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจเนื่องจากเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับสถาบันการเงินและบริษัทชั้นนำหลายแห่งซึ่งมอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มอบความคุ้มครองซึ่งได้ออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าพันธมิตรของเรา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.chubb.com/th

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน ติดต่อ

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
นิจวรรณ คูหา  โทร 02 611 4040 อีเมล nitjawan.khooha@chubb.com
ธิติยา ชีรานนท์  โทร  081 866 1696 อีเมล thitiya.cheeranond@chubb.com