News Releases

ชับบ์ ไลฟ์ ออกประกันเหมาจ่ายแผนใหม่ เอาใจลูกค้าที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ มอบส่วนลดค่าเบี้ยฯ สูงสุดถึง 48%* ลุยหนักตลาดประกันสุขภาพ
May 21, 2024
คุณอลิสา อารีพงษ์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์ ไลฟ์ ประเทศไทย

บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ หรือ ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต เปิดตัวสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด(รพ.) เฮลท์ พรีเมียม เอ็กซ์ตร้า แบบมีความรับผิดส่วนแรก ซึ่งเป็นประกันสุขภาพเหมาจ่ายทางเลือกใหม่ ที่ออกแบบมาเอาใจลูกค้าวัยทำงานที่ต้องการความคุ้มครองที่สูงขึ้น เพิ่มเติมจากกสวัสดิการหรือประกันสุขภาพที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ครอบคลุมกับค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเบี้ยฯ ราคาเบากระเป๋า ซึ่งถูกกว่าประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบปกติสูงสุดถึง 48%*

นอกจากทางเลือกใหม่นี้จะช่วยให้ลูกค้าจ่ายค่าเบี้ยฯ ที่ถูกลง แต่ยังได้รับความคุ้มครอง และผลประโยชน์สุดคุ้มค่าเท่ากับประกันเหมาจ่ายปกติแล้ว ชับบ์ ไลฟ์ ยังเอาใจคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็ก โดยเปิดขายให้แก่กลุ่มลูกค้าเด็กตั้งแต่อายุ 31 วัน พร้อมยังมอบค่าชดเชยรายวันสำหรับด็กสูงสุดถึงวันละ 1,000 บาท ในกรณีที่เจ็บป่วยด้วย 5 โรค ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

นางสาวอลิสา อารีพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต เปิดเผยว่า “ด้วยค่าครองชีพ และค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น เราเข้าใจดีว่าลูกค้ามองหาความคุ้มครองในราคาที่ย่อมเยาว์ พร้อมผลประโยชน์ที่ครอบคลุม โดยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนี้เป็นแผนประกันทางเลือกที่ให้ลูกค้าเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนแรกจากความคุ้มครองที่มีอยู่ และสำหรับส่วนต่างค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น ชับบ์ ไลฟ์ จะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายให้เอง ซึ่งความรับผิดส่วนแรกนี้เราคิดเป็นรายปี  ดังนั้น ในกรณีที่ลูกค้าจ่ายส่วนแรกครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ก็จะสามารถรับความคุ้มครองตั้งแต่บาทแรกได้  เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในครั้งถัดๆ ไป”

“ด้วยบริการด้านสุขภาพที่ครบจบในราคาที่สบายกระเป๋านี้ จะทำให้ลูกค้าทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน และใช้ชีวิตได้อย่างที่ต้องการ โดยไม่ต้องกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายที่จะตามมา และยังสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างดีหากเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บขึ้นมา” คุณอลิสากล่าวเพิ่มเติม

สำหรับสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด(รพ.) เฮลท์ พรีเมียม เอ็กซ์ตร้า แบบมีความรับผิดส่วนแรก มีจุดเด่นหลัก ตามรายละเอียดดังนี้

•   สามารถซื้อได้ตั้งแต่อายุ  31 วัน จนถึงอายุ 70 ปี (ขึ้นอยู่กับแต่ละแผน) คุ้มครองยาวนานจนถึงอายุ 86 ปี

•   ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยสูงสุดถึง 48%* เมื่อเทียบกับประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบปกติ

•   รับเงินชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน สำหรับเด็กอายุ 31 วัน ถึง 5 ปี สูงสุด 1,000 บาทต่อวัน กรณีเข้ารับการรักษาจากการเจ็บป่วยด้วย 5 โรค อาทิ โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก โรคไวรัส RSV และโรคปอดอักเสบหรือปอดบวม

•   เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุด 30 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์

•   รับเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลเป็น 2 เท่า สูงสุด 60 ล้านบาทต่อปี เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง คุ้มครองสูงสุด 10 โรคร้ายแรง

•   รับเงินก้อนทันที สูงสุด 100,000 บาท เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง คุ้มครองสูงถึง 10 โรคร้ายแรง

•   ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก

•   ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลสำหรับ ค่าล้างไต ค่ารังสีบำบัด ค่าเคมีบำบัด รวมถึงการรักษามะเร็งแบบพุ่งเป้า (Targeted Therapy)

•   คุ้มครองค่าห้อง ICU แบบเหมาจ่ายตามจริง

•   คุ้มครองค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ https://www.chubb.com/th-th/personal/health-premium-extra-deductible-rider.html

หมายเหตุ

*% ส่วนลดเบี้ยประกันภัยนี้อาจแตกต่างกันได้ ตามแผนความคุ้มครอง เพศ และอายุของผู้เอาประกันภัย

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากโบรชัวร์และกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ