News Release Archive (Thailand Life Insurance (ภาษาไทย)) http://chubb.mediaroom.com/ ชับบ์ ไลฟ์ ตอบสนองสังคมสูงวัย ออกแบบประกันชีวิตใหม่ หนุนดูแลตัวเองได้ http://chubb.mediaroom.com/news-releases?item=125124 <p>กรงุเทพฯ - ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต ตอบสนองตลาดผู้สูงวัย...</p> Fri, 07 Dec 2018 00:01:00 -0500 http://chubb.mediaroom.com/news-releases?item=125124 ชับบ์ แต่งตั้ง แองเจล่า ฮันเตอร์ นั่งเก้าอี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย http://chubb.mediaroom.com/news-releases?item=125114 <p>กรุงเทพฯ – ชับบ์ ประกาศแต่งตั้ง แองเจล่า ฮันเตอร์ ขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทย หรือ บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)</p> Wed, 28 Nov 2018 00:01:00 -0500 http://chubb.mediaroom.com/news-releases?item=125114 ชับบ์ ไลฟ์ เปิดสาขาใหม่ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายงานสู่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://chubb.mediaroom.com/news-releases?item=124828 <p>บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)...</p> Tue, 16 Jan 2018 02:45:00 -0500 http://chubb.mediaroom.com/news-releases?item=124828